User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_28-03-2011

Saksliste

 • organisatoriske ting
  • Utveksling av kontaktinformasjon
  • fordeling av åpne arbeidsoppgaver
  • flytting av nettsidene
  • EMS-kalendere
 • referat fra landsrådsmøte
 • NMF - videre framgangsmåte
  • Brønnøysund registret?
  • Skal vi fortsette å stå der?
  • Oppsigelser av nettsiden
 • Forberedelse IDF
  • Vårt synspunkt om “Retningslinjer for medarbeidere som representerer met.no”
  • Vårt synspunkt om IA-avtalen
  • Vårt synspunkt om lokale lønnsforhandlinger
  • Har vi saker til eventuelt?
 • Nye yr.no
  • Hvordan ivaretar yr risikovarsling ( tips fra Knut Restad )
 • Luftfart
  • Nytt innspill fra Knut Restad om utvikklingen i saken
forskerforbundet/sak_styre_28-03-2011.txt · Last modified: 2011-03-28 09:12:40 by vegark