User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_24-08-2011

Styresaker

Sak 1 Lokale lønnsforhandlingene

  • Lage prioritert kravliste

Sak 2 Flyvær

  • gå gjennom utkast til brevet til FF sentralt (se epost fra Sevim 20.juni 2011)

Sak 3 Styremøter i Bergen og Tromsø

  • forslag: styremøte i oktober i Bergen, styremøte i november i Tromsø

Sak 4 Neste årsmøte og OU-kurs

  • når skal det finne sted?
  • hvor skal det finne sted?
  • hva skal vi ha som OU-kurs?
    • søke om OU-midler
  • endring i vedtektene?

Sak 5 Eventuelt

forskerforbundet/sak_styre_24-08-2011.txt · Last modified: 2011-09-05 12:56:38 by sevimm