User Tools

Site Tools


forskerforbundet:sak_styre_17-02-2012

Styremøte 17. februar 2012

Sak 1 Overlevering fra gamle styret til nytt styret

  • Bemanning
  • Generelle tips
  • Saker forrige styre har jobbet med
  • Videre oppfølging

Eventuelt

forskerforbundet/sak_styre_17-02-2012.txt · Last modified: 2012-02-13 12:24:37 by sevimm