User Tools

Site Tools


forskerforbundet:reiseregninger

Reiseregninger - Forskerforbundet ved met.no og NMF

Skjemaet som skal brukes her heter reiseregning og ligger på https://www.forskerforbundet.no/ekstranett/okonomi/skjemaer-veiledninger-og-retningslinjer/ (du må være innlogget for å få tilgang til skjemaene) Skjemaet skal fylles ut, scannes inn og sendes til kasserer Lars Robert Hole (lrh@met.no) Geir Ottar Fagerlid (geirof@met.no).

Om man har lagt ut penger må det fylles ut et refusjon av utlegg skjema. Kvittering må legges ved.

Husk å undertegne skjemaet.

Kvitteringen skal ligge ved refusjonsskjema, sånn at dette bilaget blir på to eller flere sider.

Vennlig hilsen

Forskerforbundet Regnskapsavdelingen Tlf. 21 02 34 00 http://www.forskerforbundet.no

forskerforbundet/reiseregninger.txt · Last modified: 2014-01-30 09:00:28 by haldisb