User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_tromsoklubben_15._april_2015

Referat fra medlemsmøte FF, Tromsø 15. april 2015

Tilstede:
Gunnar, Sevim, Signe R, Unni og Ine-Therese (ref)

To saker: Omorganiseringen og vervet til Marit Berger

Marit Berger:

Hun er valgt inn som representant for VNN i Lokallagstyret for 2 år (2015 og 2016). Hun har tett samarbeid med Tromsøklubben selv om hun nå er flyttet til Bergen og VV. Medlemmene har per dags dato full tillitt til at hun beholder vervet sitt.

Omorganiseringen:

  • Ine-Therese presenterte de forskjellige forslagene som foreløpig foreligger, i tillegg til sitt eget forslag.
  • Ine-Therese informerte litt om kompleksiteten i nedbemanning/oppsigelser som FF sentralt kan hjelpe oss med. Hovedbudskapet er at alle spørsmål om kriterier som legges til grunn for dette skal rettes mot arbeidsgiver. Det er vanlig at man i en nedbemanningssituasjon ser på virksomheten som en enhet. Arbeidsgiver har informasjonsplikt om kriterier, men de vanligste er ansinitet, kompetanse og behov.
  • Flere tema ble diskutert. Det var enighet om at tjenesteproduksjon må ligge i bunnen i det vi gjør. Spørsmål vi må tenke på: Hvordan skal vi opprettholde og forvalte kompetansen vår? Hvordan skal vi holde på servicen, troverdigheten og omdømmen vårt?
  • Gunnar var opptatt av synergi-gevinsten vi kan få ut av varsling og utviklingen vi gjør.
  • Unni var opptatt av at vi må tenke på hva meteorologene kan brukes til i framtiden? Så kan vi utifra det finne ut hvor mange meteorologer vi trenger- flere eller ferre enn i dag? Metklim bør komme med et forslag om dette og ikke bare MetLive.
  • Det viktigste FF kan jobbe med nå er å finne ut hvor vi skal legge “trykket”? Skal vi fokusere på å unngå oppsigelser? Det var enighet om at det må vi. Skal vi lage forslag til ny struktur? Kanskje, men en ting kan iallfall være å tenke på hvor mange ledere vi trenger (dvs hvor mange personer hver leder skal ha under seg.)
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_tromsoklubben_15._april_2015.txt · Last modified: 2015-06-05 07:30:57 by inetp