User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_25._juni_2014

Medlemsmøte FF, Bergen 25. juni 2014

Tilstede:
Haldis, Aslaug, Marit, Johanne, Arnstein, Anne-Mette, Oddlaug, Berit

Vi gikk gjennom følgende:

  • skjemaet som skal fylles ut med lønnskrav. Her er skjemaet
  • eksempel på kravskjema og veiledning fra 2012. NB! Dette er kun et EKSEMPEL. Du må fylle ut DITT lønnsalternativ, DIN lønnsramme osv
  • lønnsramme-systemet. Se Hovedtariffavtalen i staten (Denne er fra 2012-2014, men ingen sentrale justeringer i år)
  • Lokal lønnspolitikk finner du i Personalhånboka (link i høyre marg på Innblikk), under Lønn → Lønnsendringer → Lokal lønnspolitikk → pkt 3 (Personvurderinger). Les om både gangen i et lokalt lønnsoppgjør og personvurderinger.

Punkter som ble nevnt under møtet:

  • det alternativet du har kommer på lønningslippen i august
  • skjemaet kan ikke signeres siden det skal sendes inn som en delvis redigerbar pdf (se e-post fra Terje sendt 20. juni)
  • frist for innlevering er 31. august. Sendes til forskerforbundet.styre.bergenklubb@met.no
  • i søknadsteksten tar du med det du har gjort siden forrige opprykk på lokale forhandlinger. Skriv i tredjeperson og argumenter opp mot lønnspolitikken (personvurderinger, pkt 3 i den lokale lønnspolitikken). Se ellers eksempel på kravskjema og veiledning
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_25._juni_2014.txt · Last modified: 2014-08-08 06:25:21 by beritha