User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_18._februar_2013

Medlemsmøte FF, Bergen 18. februar 2013

Tilstede:
Merete, Anders, Steinar, Geir Ottar, Oddlaug, Berit

Sak 1) Info fra årsmøte og OU-kurs
Geir Ottar, Oddlaug og Berit informerte.

Årsmøtet 2012 ble gjennomført mandag 4. februar. Referat fra møtet blir vil bli tilgjengelig på FF sine sider: https://wiki.met.no/forskerforbundet/ref_aarsmote_2013-02-04

OU-kurs om pensjon: Arne Hellstrøm fra Statens Pensjonskasse hadde kurs for årsmøtedeltagerne. Kompliserte lover og regler som nyttig å vite for alle, spesielt yngre. Lokallagstyret skal prøve å søke om OU-midler til pensjonskurs for alle medlemmer til høsten. Diskusjonen under medlemsmøtet vitner om engasjement rundt saken, og et kurs er ønskelig og vil være nyttig for flere.

Onsdag 6. februar ble det avholdt et møte mellom de klubbene som har turnus for å diskutere saker som angår dette.

Sak 2) Velferdsmidler
Medlemmene kom fram til følgende forslag til fordeling av midler (begrunnelse og kommentarer i parentes) :
Trivselskomiteen: 15000,- (Medlemmene ønsker at alle arrangement har en liten egenandel. Medlemmene ønsker at Trivselskomiteen arrangerer blåtur, julebord og andre mindre arrangement ila året, men ønsker ikke å legge press på komiteen med å ha øremerkede midler. MEN medlemmene ønsker at regnskap blir lagt fram for foreningen.)
Juletrefest: 500,- (Som i fjor. Tilstrekkelig med 500 ifølge tidligere medlem av Trivselskomiteen.)
Mat nyttår: 600,- (Var ikke med i fjor, men medlemmene synes man kan verdsette de tre som er på vakt nyttårsaften ved å sette av 200,- pr person)
Frukt og godteri jul: 1000,- (Medlemmene ønsker at dette også skal inkludere frukt, ikke bare godteri)
Frukt: 8000,- (som i fjor)

NB! Endelig fordeling blir forhandlet på IDF 22. februar

Sak 3) Vaktplan
- Ingen spesielle kommentarer til vaktplanen denne perioden. Noen personlige erfaringer med konsekvenser av ønsker som man må ta med videre til neste periode.
- De som får K* må få komme med innspill på hvor denne skal plasseres.
- Ft-vakttid endra. Dette er diskutert innad i flygruppa, men ikke vært innom foreningen
- Modellmeteorologene ønsker å endre vaktene. Em mandag og fredag er ekstra tunge pga Hodalandintervju i tillegg. Em-Fm-Em-Em fre-man er tunge kombinasjoner. Man bør kunne gjøre rotasjoner på vaktene nå siden det ikke har vært endringer siden oppstart i 2010.

forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_18._februar_2013.txt · Last modified: 2013-02-22 12:36:20 by beritha