User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_15._juni_2015

Medlemsmøte FF, Bergen 1. juni 2015

Tilstede:
John Ottar, Martin, Ida Marie, Trond, Anne Solveig, Oddlaug, Svein Håvard, Merete, Bjørn (MEF), Vibekke (MTL), Kjersti (Tekna), Mette (ref).

Dette møtet ble satt opp på bakgrunn av sakene som ble diskutert på allmøte i Bergen 11.juni. Lederen fra de andre fagforeningene i Bergen var også invitert til dette foreningsmøte.

  • Martin informerte om saker vi ønsket å ta videre til styremøte 16.juni og idf-møtet 18.juni; Den nye organiseringen av MET og at vi da sannsynligvis kommer på et lavere nivå i organisasjonshierarkiet. Hva er ansvarsområdet for VV? Vi trenger en konsekvensanalyse.
  • Vi viste et skriv/notat som var påbegynt og tiltenkt til styremøte/idf-møtet, og fikk flere kommentarer til dette.
  • Det ble enighet om å sende inn et felles skriv fra alle fagforeningene i Bergen til styremøtet v/Unni og Juergen 16.juni. Se skrivet her: Notat til styremøtet
  • Forskerforbundet Bergen sender et eget skriv som Terje tar med til IDF-møtet 18.juni. Se skrivet her: Notat til IDF
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_15._juni_2015.txt · Last modified: 2015-06-18 07:56:56 by mettess