User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_fra_medlemsmote_10._april_2015

Medlemsmøte FF, Bergen 10. april 2015

Tilstede:
Anders, Johanne, Anne Mette, Anne Solveig, Aslaug, Marit, Oddlaug, Ania, Svein Håvard, Berit

Vi hadde et medlemsmøte i timen før allmøte for å

 • Klubben informerte (og viste) om at lokallagstyret sender inn spørsmål til IDF 27. april. Møtet hadde noen isnnspill på spørsmålene (Endelig dokument sendt inn til IDF: Spørsmål til IDF fra FF)
 • Klubben har forsøkt å komme opp med alternative forslag til kutt, men det er vanskelig når man ikke kjenner eksakte tall på hvor mange stillinger vi har og hvor mange vi skal kutte. Innspill er velkomne.
 • Noen kommentarer fra møtet (hvor noen er inkludert i lokallagstyret sine spørsmål til IDF):
  • det er en baklengs tenkemåte å ha fokus på redusering før man har en plan om hva man skal gjøre
  • kutt over statsbudsjett begrunnet med ønske om redusert byråkrati; på MET kuttes derimot fagstillinger (men dette kuttet over statsbudsjettet er kun en liten del av det store beløpet en må redusere)
  • kort frist å komme opp med motforslag
  • radaren; kan man utsette bygging slik at overgangen blir noe mildere?
 • Klubben har bedt lokallagstyret om å informere oftere
forskerforbundet/referat_fra_medlemsmote_10._april_2015.txt · Last modified: 2015-04-16 09:17:25 by beritha