User Tools

Site Tools


forskerforbundet:referat_arsmote_tromsoklubben_24._januar_2017

Referat Årsmøte Tromsøklubben FF 24. januar 2017

Tilstede: Geir Bøyum, Tore Vassbø (klubbstyret), Signe Aaboe (klubbstyret), Sevim Mueller-Gulbrandsen, Matilda Hallerstig, Eirik Mikal Samuelsen, Ola Mellem og Ine-Therese Pedersen (klubbstyreleder og ref)

Sak 1: Klubbleder informerte om saker og hendelser siste året.

* Litt arbeid i forbindelse med ny turnus for meteorologene. Deltatt på drøftingsmøter. * Har vært bisitter på intervju til ny meteorolog. * Deltatt på IA-møte om iBedrift * Deltatt på FF sitt høstmøte med klubbledere og lokalstyret. Her ble flere saker tatt opp til diskusjon fra IDF papirene mandag 7. november 2016. Blant annet den nye telefoniløsningen som instituttet skal gå inn i (se blest: https://blest.met.no/intranett/ny-telefoniløsning).

Det ble også diskutert om hvordan håndtering av komptid skal behandles (pkt 3). https://blest.met.no/intranett/styring-og-%C3%B8konomi/_attachment/10221?_ts=1581f3215f7 Her er referatet: https://blest.met.no/intranett/styring-og-%C3%B8konomi/_attachment/10732?_ts=1591b5b8088 Som man ser i pkt 3, så hadde organisasjonene en del invendinger.

* Gode lønnsforhandlinger i år: 10 av 12 søkerer fra VNN fikk lønnstrinn.

Sak 2: Valg av nytt klubbstyre for de neste 2 år

Anita Ager-Wick, Signe Aaboe, Matilda Hallerstig og Sevim Mueller-Gulbrandsen (vara) ble av årsmøtet valgt inn i det nye styret.

forskerforbundet/referat_arsmote_tromsoklubben_24._januar_2017.txt · Last modified: 2017-01-28 13:38:40 by inetp