User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_29-11-2011

Styremøte i Tromsø 29/11 2011

Til stede: Vegar, Sevim og Terje. Klubbleder Ine-Therese deltok på siste del av møtet.

Sak 1: Årsmøte / OU-kurs

Økonomi/søknad om OU-midler: Søknaden om OU-midler er sendt inn til Forskerforbundet, og resultatet av fordelingen av midler vil komme medio desember.

Program: Programmet for møtet og kurset er i grove trekk bestemt. Årsmøtet vil arrangeres den første dagen etter ankomst, mens OU-delen blir arrangert de to neste dagene frem til lunsj onsdag. Det blir sosial utflukt tirsdag etter lunsj, og felles middager på restauranter mandag og tirsdag.

NMFs skjebne: Vegar og Sevim har vært på møte og middag med FF sentralt. Signalene fra FF var tydelige på at NMF som egen fagpolitisk enhet ikke har noen funksjon i vår type organisasjon lenger. Alle formålene som NMF har hatt kan overtas av FFs lokallag. Styret kommer til å fremme forslag om å legge ned NMF på årsmøtet etter anbefaling fra FF sentralt. Hvis vi får 2/3 flertall for dette, vil det bli uravsteming blant medlemmene. Hvis det også her blir 2/3 flertall, vil NMFs formål innlemmes i FFs vedtekter.

Verv og valg: Styret diskuterte hvem som fortsetter, og hvem som skal erstattes ved valg. Siden leder fortsetter, skal i utgangspunktet tre av styremedlemmene byttes ut/gjenvelges. Valget skal finne sted i desember.

Sak 2: ATR

ATR kommer opp som sak på IDF-møtet 8. desember. Forslag til nytt ATR er sendt inn til ledelsen, men det har ikke kommet noen tilbakemelding foreløpig. Styret hadde invitert Rune Skoglund i MTL for en kort orientering.

forskerforbundet/ref_styre_29-11-2011.txt · Last modified: 2011-12-05 08:26:25 by terjeaw