User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_22-03-2012

Referat fra styremøtet i Lokallaget 2012-03-22

Til stede: Terje Alsvik Walløe, Haldis Berge, Matilda Hallerstig, Inger-Lise Askautrud, Lars Robert Hole

1) Lars gikk igjennom regnskapet for 2011. Vi har gått med overskudd, og regnskapet så greit ut.

2) Terje orientererte om IDF

3) Fordeler og ulemper med IRA ble diskutert

4) Kompensasjonsordningene for omdisponerte vakter skal omforhandles på IDF-møte i mai. Som forberedelse til forhandlingene ønsker styret et turnusmøte hvor klubblederne for turnusmedlemmer deltar.

5) Terje orientererte om Nordisk meteorologmøte i juni. Styret skal søke om stipendmidler fra met.no, samt informere medlemmene.

6) Terje orientererte om landsrådet i FF. Her ble bl.a det kommende lønnsoppgjøret diskutert.

7) Et halvårlig møte mellom styret og klubbene ble satt på handlingsplanen på OU-kuret i Berlin, for å bedre kommunikasjonen mellom oss. Det nye styret går inn for å gjennomføre dette ved å arrangere et møte i løpet av våren, og et møte i løpet av høsten.

forskerforbundet/ref_styre_22-03-2012.txt · Last modified: 2012-03-30 19:13:42 by matildah