User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_12-12-2011

Styremøte 2011-12-11

Tilstede: Terje, Marit, Vegar og Sevim på telefon fra Tromsø

Gjennomgang av program til årsmøtet

Sevim holdt en presentasjon av programmet til årsmøtet og OU kurset i Berlin.

Endringer av forskriftene

Det ble foreslått at vara representanter velges for et år av gangen.

Presentasjon av Flyværsaken til FF sentralt

Sevim har skrevet et dokument hun ønsker at vi sender til FF sentralt.

Valg av nye representatner til styret

Julegaveprat

hmm ……

forskerforbundet/ref_styre_12-12-2011.txt · Last modified: 2011-12-12 12:08:09 by vegark