User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_styre_04-01-2012

Styremøte 3. januar 2012 i Oslo.

Til stede: Vegar, Sevim, Terje (ref.)

Styremøtet ble viet forberedelser av årsmøtet/OU-kurset i Berlin senere i måneden.

Arbeidet med forberedelse av sakspapirene ble fordelt på følgende måte:

Program: Sevim

Årsberetning 2011: Vegar

Foreløpig regnskap: Lars Robert

Budsjettforslag: Lars Robert

Gjeldende vedtekter og endrede vedtekter: Vegar

Begrunnelse for nedleggelse av NMF: Vegar

Valgresultat: Vegar

Oversikt over hvem som sitter i klubbene, komiteer (tilsetningsråd, kantinestyre, AMU): Vegar

Strategisk plan: Terje

forskerforbundet/ref_styre_04-01-2012.txt · Last modified: 2012-01-04 21:53:29 by terjeaw