User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ref_klubb_oslo_23-05-2011

Referat fra konstitueringsmøte - Osloklubb MetKlim - 23.05.2011

Vi gjennomgikk ny organisering av lokallaget, se Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt

Konstituering:

 • Osloklubben MetKlima trenger helst en person til for å konstituere seg. Vi håper at vi kan få en tillitsvalgt fra Stasjonsnett/Fjernmåling som også inngår i styret for Osloklubben MetKlim.

Tillitsvalgte:

 • Gjennomgikk liste over tillitsvalgte: Tillitsvalgt for VA er Håkon.
 • Matthias er litt forundret over at navnet hans er gjennomstreket på Forskerforbundet - Organisering - Valgkretsene
 • Vi foreslår en tillitsvalgt for Bergen, Tromsø, Klimatjenester og Stasjonsnett (inkl. Fjernmåling).
 • Det er en stor fordel hvis den tillitsvalgte har kunnskaper om sin seksjon.
 • Det er imidlertid vanskelig å få folk til å stille som tillitsvalgt.
 • Matthias kan godt fortsette som tillitsvalgt for Klimatjenesteavdelingen. (Matthias trenger vara pga. lengre omsorgspermisjon i begynnelsen av 2012.)
 • Matthias foreslår at en tillitsvalgt fra de andre seksjonene (VA eller Stasjonsnett ) tar over som vara under denne perioden.

Andre personer med funksjon:

 • Må vi ha Akan-kontakt og verneombud?

Evaluering av omorganiseringen:

 • Matthias ser gjerne en evaluering av omorganiseringen.
 • Håkon fortalte at en evaluering av omorganiseringen er planlagt av lokallagsstyret.

Tillitsmansmøte:

 • Håkon fortalte om tillitsmansmøtene på VA.
 • Vi alle syntes at det var en god ide og kanskje noe vi bør starte med i de andre avdelingene også.

Nettsider:

 • Matthias synes at det er synd at sine nettsider til Norsk Meteorologiforeningen (NMF) ble borte.
 • Han foreslår at vi spør instituttet om vi kan ha hjemmesidene på noen av instituttes servere.
 • Håkon poengterte at man bør ha uavhengige nettsider i tillegg (i tillfelle det blir streik og lokallaget ønsker å informere medlemmene uavhengig av instuttets velvilje.)
 • Forskerforbundets sider kan godt brukes til dette.

Medlemsmøte:

 • Vi foreslår et medlemsmøte i Oslo med pizza og brus helst før sommeren.

Referent: Matthias Mohr (matthias.mohr@met.no)

forskerforbundet/ref_klubb_oslo_23-05-2011.txt · Last modified: 2011-05-23 10:56:40 by matthiasm