User Tools

Site Tools


forskerforbundet:organisering_2011

Forskerforbundet ved Meteorologisk institutt

ORGANISERING siden 2011

Forskerforbundet ved met.no består av lokallagsstyret som står for den daglige driften av lokallaget med kontakt med administrasjonen og ledelsen ved instituttet og Forskerforbundet sentralt. I valgkretsene finnes lokaltillitsvalgte som tar vare på de lokale medlemmene og saker som angår enheten som de representerer. Klubbene er geografiske inndelinger som følger opp driften av de regionale sakene. Klubbene utnevner delegater til årsmøtet som er lokallagets øverste organ. Forskerforbundets lokallag ved met.no består av ca 180 medlemmer. (Komplett medlemsliste) Kontakt medlemmer, klubber og styret via e-postlister.

Se organisasjonskart for Forskerforbundet sentralt.

Forskerforbundet tilhører hovedorganisasjonen UNIO, se organisasjonskart.

ff_org_2012.jpg

Lokallagsstyret

Styret består av 5 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem og skal ha en sammensetning som så langt råd er gjenspeiler medlemmenes ulike tilknytninger og settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra ulike stillingsgrupper, fag- og utdanningsretninger, samt kjønn og geografisk spredning.

Ansvarsområder

Styremedlemmer 2018

 • Leder : Jo Asplin , IT, Oslo
 • Nestleder : Gunnar Livik, Vdiv Bergen
 • Sekretær : Ragnhild Nordhagen, Vdiv Tromsø
 • Kasserer : Terje Alsvik Walløe, Vdiv Oslo
 • Styremedlem : Thomas Lavergne, FoU

Lokallagsstyret (e-post)

Klubbene

Ansvarsområder

 • Stille med folk til årsmøte
 • Forberedelse av lokale lønnsforhandlinger
 • Lokale drøftingsmøter
 • Representasjon av lokale medlemmer
 • Rekrutering på lokalt nivå
 • Informasjon til lokallaget
 • Organisasjon av streik på stedet
 • Informasjon til medlemmer
 • Medlemspleie
 • Være synlig
 • Påvirkning av ledelsen (Avdelingsnivå)

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem(mer).

Oslo MetKlim

Oslo Fou/IT

Bergen-klubben

Tromsø-klubben:

Lokal tillitsvalgte

I tillegg til å ha tillitsvalgte på bedriftsnivå (lokallaget) og klubbnivå skal forskerfobundet være representert på avdelingsnivå. I hovedsak skal klubbene være sammensatt på en hensiktsmessig måte i forhold til medlemsmassen.

lokal medbestemmelse ved met.no

Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets øverste organ, og avholdes ordinært hvert odde år. Årsmøtet består av delegater fra klubbene. Klubbene har representasjon etter følgende skala:

 • Forskerforbundets klubb ved met.no Oslo: 4 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Bergen: 2 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Tromsø: 2 delegater.

Klubbene har en stemme per yrkesaktivt medlem.

Epost-lister

forskerforbundet/organisering_2011.txt · Last modified: 2018-06-20 07:52:40 by ragnhildn