User Tools

Site Tools


forskerforbundet:organisering_2010

Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt

ORGANISERING 2011

Lokallaget består av lokallagsstyret som står for den daglige driften av lokallaget med kontakt med administrasjonen og ledelsen ved instituttet og Forskerforbundet sentralt. I valgkretsene finnes lokaltillitsvalgte som tar vare på de lokale medlemmene og saker som angår enheten som de representerer. Klubbene er geografiske inndelinger som følger opp driften av de regionale sakene. Klubbene utnevner delegater til årsmøtet som er lokallagets øverste organ. Forskerforbundets lokallag ved met.no består av ca 180 medlemmer. (Komplett medlemsliste) Kontakt medlemmer, klubber og styret via e-postlister.

Se organisasjonskart for Forskerforbundet sentralt.

Forskerforbundet tilhører hovedorganisasjonen UNIO, se organisasjonskart.

Lokallagsstyret

Styret består av 5 medlemmer: leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem og skal ha en sammensetning som så langt råd er gjenspeiler medlemmenes ulike tilknytninger og settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra ulike stillingsgrupper, fag- og utdanningsretninger, samt kjønn og geografisk spredning.

Styremedlemmer 2011

 • Leder: Vegar Kristiansen, Senioringeniør, MetKlim, Oslo
 • Nestleder: Sevim Müller, Statsmeteorolog, MetKlim, Tromsø
 • Sekretær: Terje Alsvik Walløe, Statsmeteorolog, MetKlim, Oslo
 • Kasserer: Lars Robert Hole, Forsker, FoU, Bergen
 • Styremedlem: Marit Jensen, Forsker, FoU, Oslo

Lokallagsstyret (e-post)

Vara

 • Matthias Mohr, Forsker, MetKlim, Oslo
 • Eli Anne Ersdal, Statsmeteorolog, MetKlim, Tromsø
 • Anders Sivle, Statsmeteorolog, MetKlim, Bergen

Klubbene

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem(mer).

Oslo KetKlim

 • Leder:
 • Nestleder: Vegar Kristiansen, OBS
 • Sekretær: Matthias Mohr, Klima
 • Styremedlem: Heiko Klein, IT
 • Styremedlem: Håkon Mjelstad, VA
 • Styremedlem: Yvonne Gusdal, FoU

Alle har personlig vara. Se nedenfor under valgkretser. Styre Osloklubb (e-post)

Oslo Fou

Klubbstyrene konstituerer seg selv på bakgrunn av valgkretsene med leder, nestleder og styremedlem(mer). Oslo-klubben:

 • Leder:
 • Nestleder: Vegar Kristiansen, OBS
 • Sekretær: Matthias Mohr, Klima
 • Styremedlem: Heiko Klein, IT
 • Styremedlem: Håkon Mjelstad, VA
 • Styremedlem: Yvonne Gusdal, FoU

Alle har personlig vara. Se nedenfor under valgkretser. Styre Osloklubb (e-post)

Bergen-klubben

 • Leder: Oddalug Nese, Statsmeteorolog, VV (fødselspermisjon)
 • Fungerende leder: Rasmus Myklebust, Statsmeteorolog, VV
 • Nestleder: Ania Florczyk Reistad, Statsmeteorolog, VV
 • Sekretær: Svein Håvard Djupvik, Systemutvikler, MetDiv, VV
 • Vara: Lars Robert Hole, Forsker, MetDiv, VV

Styre Bergenklubb (e-post)

Tromsø-klubben:

 • Leder: Ine-Therese Pedersen, Statsmeteorolog, VNN
 • Styremedlem: Justyna Golabek, Statsmeteorolog, VNN
 • Styremedlem: Silje Eriksen Holmen, Statsmeteorolog, VNN
 • Vara: Tore Vassbø, Statsmeteorolog, VNN

Styre Tromsøklubb (e-post)

Styre klubbene (e-post)

Valgkretsene

Valgkretsene er delt inn divisjonsvis

OSLO

 • Værvarslingssalen: VA
  • Tillitsvalgt: Håkon Mjelstad, Statsmeteorolog, Flyvær
  • Vara: Øyvind Johnsen, Statsmeteorolog, Kjerne/media
 • Klima:
  • Tillitsvalgt: Matthias Mohr, Forsker, SKF
  • Vara: Hans Olav Hygen, Forsker, SKI
 • Obs:
  • Tillitsvalgt: Vegar Kristiansen, Over ing., Fjernmåling
  • Vara: Merete Larre, Stab
 • IT + ADM og stab/Info:
  • Tillitsvalgt: Heiko Klein, Systemutv.,
  • Vara: Svein Haga, rådgiver, IT-stab
 • FoU:
  • Tillitsvalgt: Yvonne Gusdal, Forsker, OS
  • Vara:

BERGEN

på VpV sammenfaller valgkretsen med klubben.

TROMSØ

på VNN sammenfaller valgkretsen med klubben.

Årsmøtet:

Årsmøtet er lokallagets øverste organ, og avholdes ordinært hvert odde år. Årsmøtet består av delegater fra klubbene. Klubbene har representasjon etter følgende skala:

 • Forskerforbundets klubb ved met.no Oslo: 4 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Bergen: 2 delegater.
 • Forskerforbundets klubb ved met.no Tromsø: 2 delegater.

Klubbene har en stemme per yrkesaktivt medlem.

Epost-lister:

Alle medlemmer i Forskerforbundets lokallag ved met.no Medlemmer Tromsø Medlemmer Bergen Alle medlemmer Oslo Medlemmer FoU Medlemmer Klima Medlemmer Ledere Medlemmer Marked Medlemmer Marked Bergen Medlemmer Marked Oslo Medlemmer VA Medlemmer Obs-div Medlemmer IT-div Styre Tromsøklubb Styre Bergenklubb Styre Osloklubb Styre klubbene Lokallagsstyret

forskerforbundet/organisering_2010.txt · Last modified: 2011-03-04 09:25:50 by vegark