User Tools

Site Tools


forskerforbundet:nmm2014

Nordisk Meteorolog Møte 2014
Denne siden skal hjelpe i planleggingen av Nordisk Meteorolog Møte 2014 i Tromsø.
Neste møte

30. april 2014 Start: etter morgenbriefen på jentekontoret

Frister

hva frist ansvarlig gruppe status
finn sponsorer 2013 alle
festlegge sosiale aktiviteter 15. september 2013 SP nesten ferdig
invitere foredragsholdere VP påbegynt
sende forespørel om bidrag til Jens Sunde så fort som mulig, senest 20. september SP, PT, K ferdig
ha en webside 29. juli 2013 IT, K ferdig
1. “save the date” epost 30. juli 2013 K sendt 5. september 2013
festlegge rammen i programmet 15. juli 2013 PT, SP, VP, K ferdig, se under
book møtelokalet 15. juli 2013 PT, K ferdig
finn sted 15. juni 2013 PT ferdig
finn hovedtema(er) 15. juni 2013 VP ferdig
finn tidspunkt 15. mai 2013 PT ferdig
forespørsel til Norway Convention Bureau 15. mai 2013 K i kontakt
finn IT-gruppa 15. mai 2013 K midlertidig løst, se nede

Ting som er avklart men må huskes

bestille mat hos SiTO 8. juni 2014 PT
bestille material fra FF 30. mai 2014 PT
bestille material fra Visit Tromsø 30. mai 2014 PT

Ting som er ferdig bestemt

 • Datum: 16.-20.6.2014
 • sted: UiT, Aud 2 i TEO-H1
 • hovedoverskrifter for vitenskaplige programmet: Remote Sensing, Arctic Climate, Arctic Meteorology and Oceanography, Practical Weather Forecasting
 • http://nordicmeteorologistmeeting.wordpress.com/ er tenkt som en generell side om NMM
 • http://nmm2014.wordpress.com/ er tenkt som “vår” NMM side
 • 16.6. Ice Breaker: Vitensenteret
 • 17.6. utflukt til Sommarøy
 • 19.6. konferansemiddag: Polaria

Utkast til program

Møte begyner mandag etter lunsj og slutter fredag før lunsj.

Lengde foredrag foredrag: invitert 40 min. “vanlig” 20 min.

Det kan være lurt å sette av tid til workshop og diskussjoner. Værbrief hver morgen? Bare for Tromsø eller på omgang for alle land?

Omvisning på VNN må være mulig (på ettermiddagen?)

tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
tema Fjernmåling Arktisk klima Praktisk værvarsling Arktisk met. og ozeo. utblikk (alle tema)
09:00 - 09:20 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09:20 - 09:40 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09:40 - 10:00 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10:00 - 10:20 Registrering Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
10:20 - 10:40 Registrering Pause m/mat Pause m/mat Pause m/mat Pause m/mat
10:40 - 11:00 Registrering Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
11:00 - 11:20 Registrering Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
11:20 - 11:40 Registrering Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
11:40 - 12:00 Registrering Tirsdag Onsdag Torsdag Avsluttning
12:00 - 13:00 Registrering Lunsj / Utflykt: Sommarøy Lunsj/ Bot.hage Lunsj / Bot.hage (Lunsj)
13:00 - 13:20 Åpning Utflykt: Sommarøy Onsdag Torsdag – (Tinden)
13:20 - 13:40 Mandag Utflykt: Sommarøy Onsdag Torsdag – (Tinden)
13:40 - 14:00 Mandag Utflykt: Sommarøy Onsdag Torsdag – (Tinden)
14:00 - 14:20 Pause Utflykt: Sommarøy Pause Pause – (Tinden)
14:20 - 14:40 Mandag Utflykt: Sommarøy Disskussion Nordisk Direksjon Torsdag – (Tinden)
14:40 - 15:00 Mandag Utflykt: Sommarøy Disskussion Nordisk Direksjon Torsdag – (Tinden)
15:00 - 15:20 Mandag Utflykt: Sommarøy Disskussion Nordisk Direksjon Torsdag – (Tinden)
15:20 - 15:40 Pause m/mat Utflykt: Sommarøy Pause m/mat Pause m/mat – (Tinden)
15:40 - 16:00 Mandag Utflykt: Sommarøy Onsdag Torsdag – (Tinden)
16:00 - 16:20 Mandag Utflykt: Sommarøy Onsdag Torsdag – (Tinden)
16:20 - 16:40 Utflykt: Sommarøy Onsdag – (Tinden)
16:40 - 17:00 Utflykt: Sommarøy Onsdag ?? – (Tinden)
18:00 – Icebreaker: Vitensenteret Utflykt: Sommarøy Konferansemiddag:Polaria – (Tinden)

Behov for hjelpere

 • Mandag: 4 personer på dagen, 1 på ettermiddagen
  • 2 personer på registreringen fra kl. 9:
  • 1 person som kan gi generell info: VNN
  • 1 person i auditorium fra kl. 12-17:
  • 1 person forberedelse Vitensenteret (fra kl. 16?): SP
 • Tirsdag: 3 + 1, (2 i bus)
  • 1 personer på registreringen fra kl. 08:30 - 12:
  • 1 person som kan gi generell info fra 08:30 - 12: VNN
  • 1 person i auditorium fra kl. 9-12:
  • 1 person forberedelse Sommarøy, fra kl. 10?: SP
  • 1 person i hver bus til Sommarøy: VNN
 • Onsdag: 3
  • 1 personer på registreringen fra kl. 08:30 - 12:
  • 1 person som kan gi generell info fra 08:30 - 17: VNN
  • 1 person i auditorium fra kl. 9-17:
 • Torsdag: 3 + 2
  • 1 personer på registreringen fra kl. 9-12
  • 1 person som kan gi generell info fra 08:30 - 17: VNN
  • 1 person i auditorium fra kl. 9-17:
  • 1 person forberedelse Polaria (fra kl. 16?): SP
  • 1 person som fører fra hotellet til Polaria
 • Fredag: 2 + (4)
  • 1 person som kan gi generell info fra 08:30 - 13: VNN
  • 1 person i auditorium fra kl. 9-12:
  • 2 personer opp Tinden
  • 2 personer opp Fløya

Budsjett

Forslag til budsjett

Organisasjons-grupper

Magnus, Hanneke og Matilda er villig til å hjelpe der, hvor det trengs. Det er bare å ta kontakt med dem og avtale noe.

Hele arrangementet blir organisert i regi fra Forskerforbundet og skal foregår i Tromsø. Det betyr at gruppene med fordel kan hente inn kompetanse fra andere steder, når det trengs.

Koordinator - K

Oppgaver:

 • kontakt mot utsiden
 • koordinasjon av arbeidsoppgaver
 • støtte til gruppene
 • sørge for å holde tidsplan
 • etc.

Koordinator: Sevim

Praktiske ting - PT

Oppgaver:

 • finn tidspunkt
 • finn sted
 • hotellavtaler?
 • ordne med mat under vitenskapelig program
 • ordne transport

Deltagere i gruppen: Justyna, Rafael K

Vitenkapelig program - VP

Oppgaver:

 • finn hovedtema(er)
 • finn struktur med forelesninger / postere
 • finn og invitere ønkselige foredragsholdere
 • finn “session chairs” o.l.

Deltagere i gruppen: Eirik, Ida, Nick, Magnus, Unni

Sosialt program - SP

Oppgaver:

 • planlegge aktiviteter
 • planlegge festmiddagen

Deltagere i gruppen: Ine-Therese, Ola, Unni

Finansen - F

Oppgaver:

 • festlegge en finansiell ramme
 • ordne med betaling
 • etc.

Deltagere i gruppen: Lars Robert med input fra alle gruppene

Internett - IT

Oppgaver:

 • finn en egnet løsning for en internettpresens
 • sett opp en internett-side som
  • viser info om møte
  • registring er mulig?
  • levering av abstracts er mulig?

Deltagere i gruppen: Sevim, flere ønskelig

forskerforbundet/nmm2014.txt · Last modified: 2014-04-28 08:07:05 by sevimm