User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20170927

IT/FoU-klubbmøte 2017-09-27

saker:

Antall møtte: 8

Sak 0: Pizzaspising

Sak 1: Endre klubbindelingen. Forslag om å slå sammen medlemmer i ObsKlim med IT/FOU-klubben. Sistnevnte sjekker med tillitsvalgte i ObsKlim om de ønsker det. Resultatet blir da at turnuspersonell/varslingen danner en egen klubb i Oslo. Dette må vedtas på årsmøtet. Etter at en evt. ny organisering er vedtatt må man finne passende navn til de nye klubbene.

Sak 2: Det har vært ytret ønske fra enkelte tillitsvalgte om å holde årsmøtet i Oslo for å gjøre det enklere å delta på dette hvis man har en travel hverdag. Det ble foreslått å legge årsmøtet og OU-kurset samlet slik som nå, men heller forsøke å legge til rette for dem som ønsker å delta på årsmøtet uten å måtte reise. Google hangout kan være en mulighet som en vil forsøke å få testet ut ved neste årsmøte.

Andre saker:

  • nattevaktene blant operatørene forsvinner
  • kontorløsninger i nytt bygg
forskerforbundet/meetingitfou20170927.txt · Last modified: 2017-09-27 15:36:04 by terjeer