User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20170308

IT/FoU-klubbmøte 2017-03-08

saker:

  • Godkjenne innkalling
  • Årsmøtet tar litt for mye tid for en del deltagere og flere kan være tilstede dersom det er ved en av de tre hovedbyene. En sparer tid dersom en bare deltar på årsmøtet og ikke samtidig deltar på OU-kurs. Forslag: Man møtes ved en av de tre hovedbyene Oslo, Bergen eller Tromsø, det går på omgang. Det å videre delta på OU-kurs skal være frivillig.
  • Omstrukturering av hvordan klubbene skal være. Obsklim flyttes i fra metklim til fou/it. Navneendring på metklim kan Oslo metklim selv bestemme. fou/it –> Navnekonkurranse. Hva med UFO-IT? Vi må ha et vedtak først hvordan den organisatoriske inndelingen skal være før vi går videre med valg av navn. Vi trenger en mulighet for å ha 5 personer i klubben.
  • På IT har vi probemstillingen med mange ledere: IT interne + SUV og vdiv. For enkelte på IT går mye tid til rapportering. Utfordring om interessekonflikter og uklare grenser. Teamledere, prosjektledere og linjeledere er alle involvert i å bestemme og er ikke alltid samstemt.
  • På vernerunden burde det være med en fysioterapeut en gang i mellom.
forskerforbundet/meetingitfou20170308.txt · Last modified: 2017-03-13 20:36:03 by terjeer