User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150430

IT/FoU-klubbmøte 2015-04-30

Flest fremmøtte på dette møtet fra FoU.

  • De fremmøtte fra FoU er kritiske i forhold til tidsbruk på å gå over til Tallhall for å spise i kantinen.

Viktig dersom FoU skal flytte

  • Dersom FoU skal flytte til hovedbygget er det viktig at FoU er samlet.
  • Tilstrekkelig med dusjer i hovedbygget til å ta vare på syklistene, mange på FoU sykler.
  • Tilretteleggelse av kontorplasser.
  • Tilrettelegge for samarbeid med UiO. Et virkemiddel for å få til det ville være å beholde et stort kontor organisert som et kontorlandskap der FoU er lokalisert i dag.
forskerforbundet/meetingitfou20150430.txt · Last modified: 2015-04-30 12:01:23 by terjeer