User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150421

IT/FoU-klubbmøte 2015-04-21

  • Introduksjon ved Jan Eiof.
  • FOU/IT har lite meninger om innspill siden det er omstillingen av varslingstjenesten inkludert flyvær som er i fokus nå.
  • Det kan komme flere kutt på IT, f.eks. ingen nattevakt.
  • Varslerne i varslingssenteret må være involvert i den daglige varslingen.
forskerforbundet/meetingitfou20150421.txt · Last modified: 2015-04-21 13:09:33 by terjeer