User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150410

IT/FoU-klubbmøte 2015-04-10

  • Se hvilke muligheter det er å skaffe et buffer for å unngå tvungen oppsigelse mens vi går igjennom og effektiviserer organisasjonen. Kan vi også gi egnede meteorologer programmeringskompetanse og prosjektkompetanse?
  • Østein Hovs kaffeinfo: Kan vi i budsjettsammenheng skille eksternt finansiert samfunnsnyttig virksomhet fra annen kommersiell oppdragsvirksomhet?
  • Alternativt forslag til organisering av varslingstjenesten
  • Formelle prosesser, det er viktig å påse at regelverket følges
  • Hva med virkemidler ved overtallighet for eksternt finansierte medarbeidere?
forskerforbundet/meetingitfou20150410.txt · Last modified: 2015-04-10 13:41:23 by terjeer