User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20150325

IT/FoU-klubbmøte 2015-03-25

Vi hadde et møte der det ble diskutert det som kom frem på møtet om omstilling og nedbemanning ved instituttet tirsdag 24. mars.

forskerforbundet/meetingitfou20150325.txt · Last modified: 2015-03-25 12:23:34 by terjeer