User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingitfou20140212

IT/FoU-klubbmøte 2014-02-12

Det ble avholdt lunsjmøte
for IT/FoU-klubben
onsdag 12.febr 2014 kl 12
i Forskningsparken/Hagen3.

Fra styret møtte Yvonne, Svein, Hanne og Terje R (referent).
Det ble servert smørbrød/bagetter og juice/te/kaffe under møtet.

SAK 1) BizView.

Svein presenterte status for BizView og informerte om Lokalstyrets aktivitet overfor ledelsen i MET. Det ble holdt i en form som dialog med tilhørende konstruktiv diskusjon.

Rammer
 • Instituttet har mottatt et pålegg fra MD om å føre timer i den hensikt å dokumentere et skille mellom statsoppdraget og annen aktivitet.
 • Anton har godkjent BizView som redskap for denne timeføringen.
Mål for henvendelsen til ledelsen i MET
 1. Få skriftlig begrunnelse for tiltaket med tidsregistrering; brevet med pålegg fra departementet, og derved behov for å dokumentere et skille mellom statsoppdrag og øvrige prosjekter.
 2. Nedsette en arbeidsgruppe for å gjennomgå og foreslå et mest mulig hensiktsmessig oppsett av BizView (ut fra tiltakets begrunnelse og mest effektiv bruk ut fra brukernes ståsted, herunder forbedret og enklere grensesnitt; mindre usabilit, bedre og forenklet brukerveiledning)
 3. Gi arbeidsgruppen en gitt tid til å komme med forslag, og at det tas en pause mens prosedyrer og beskrivelse utarbeides og kommuniseres ut.
Aktivitet

Det blir skrevet et brev til IDF angående BizView for å reise saken på februarmøtet som også fokuserer på:

 • Manglende eller slett styring av tiltaket med innføring av et nytt system til et stort antall medarbeidere, uten noen form for involvering i prosjektets tidligere fase, manglende strukturell planlegging forut for utrulling i stor skala, og motvilje mot systematisk erfaringsinnhenting fra et (lite egnet) pilotprosjekt.
 • Manglende bevisst planlegging for å innføre oppsett for implementasjon.
 • Tilfeldig og lite relevant brukerrettet dokumentasjon
Alle fagforeninger er med på
 • ingen involvering av brukere har vært gjennomført
 • har vært lite strukturert læring av feil
 • er ikke brukervennlig
 • har vært styrt og utviklet av folk med utelukkende fokus på å få økonomiske data ut
 • bruksanvisningen kan forbedres mye.
 • innføre nytt oppsett er nødvendig
Det bør stilles spørsmål rundt:
 • Budsjett for BizView finnes vel?
 • Liten bedrift, oppsettet her er en person
Det kom inn mange forslag til mangler og konkrete forbedringer av brukerinterface'n og disse vil bli kanalisert til gruppen IDF-møtet eventuelt oppretter
 • problemer med å fjerne rader hver måned, en kan skjule rader - men det er tidssløseri.
 • Dette problemet er ekstra bittert ettersom prosjektledere gjør feil og prosjekt(er) der en ikke skal være med i hele tatt settes opp i begynnelsen av året.
 • Kan ikke endre rekkefølgen på prosjektene
 • bør klargjøre hva man skal gjøre med ferie og avspasering.
 • Det burde være mulig å først registrere timer manuelt på småprosjekter og videre vil bizview automatisk føre de resterende timene på et hovedprosjekt om man ønsker dette.

SAK 2) Forberedelse før en eventuell streik for å unngå uønsket streikeuttak

Svein gav informasjon fra Lokalstyret

 • Vanskelig å få unntatt grupper generelt. Derfor alternativt:
 • Det lages en webside med veiledning om dispensasjonssøknad, dispensasjons-skjema for nedlasting, og en adresseliste over mottakere av dette skjemaet.
 • MEN; det må eksistere kriterier for dispensasjon klare på forhånd.

Hver enkelt ble så oppfordret til å sende inn forslag til konkrete dispensasjons-begrunnelser. HVIS DU SOM ER UTSATT IKKE SENDER INN FORSLAG PÅ KRITERIER, KAN DU HELLER IKKE KLAGE I ETTERTID!

SAK 3) Hvilke saker bør fremmes på Årsmøtet:

 • BizView
 • Styrke dagdelen av forskerforbundet på MET
 • Internkommunikasjon

I tillegg kom det inn forslag til saker som kan fremmes i IDF-sammenheng:

 • Karriereplaner og stillingsbeskrivelse for alle.
 • Lederopplæring
 • Alternativ karrierestige utenom lederstilling

SAK 4) Lokalisering av IT-divisjonen

IT flytting, dette er ikke avgjort. Alle fagforeningene bør være representert, deriblant vår fagforening. Lisbeth Bergholt blir forsøkt satt inn som erfaren fra FOU.

SAK 5) Noen bretter opp ermene

Vi har fått ny(-e) vara-tillitsvalgt på FoU:

 • Lavergne, Thomas (gjelder for høsten 2014)
 • Jonson, Jan Eiof (gjelder for våren 2014)

SAK 6) Annet

Vi må være våkne overfor ledelsen. Spesielt dersom de vil stramme inn på fleksibiliteten og muligheten for hjemmearbeid.

forskerforbundet/meetingitfou20140212.txt · Last modified: 2014-02-26 14:35:45 by yvonneg