User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingit20190304

IT-klubb møte 2019-03-04

Til stede: Helen Korsmo, Jo Asplin, Lisbeth Bergholt, Terje Reite

Ting er stort sett greit.

Faggrupper er det vel på tide å begynne med.

Vi diskuterte litt det med åpne kontorlandskap, noe vi alle er i mot.

forskerforbundet/meetingit20190304.txt · Last modified: 2019-03-04 15:57:24 by terjeer