User Tools

Site Tools


forskerforbundet:meetingit20130130

IT-klubb møte 2013-01-30

Til stede: Helen Korsmo, Ståle Skramstad, Morten Sickel, Heiko Klein, Svein Haga, Terje Reite

Svein innledet med å påpeke viktigheten av å ha en god dialog med egen leder, noe som fungerer bra for mange type saker. Men det kan også være behov for en alternativ kanal for enkelte saksområder, både av overordnet/prinsipiell- og personlig karakter. Fagforeningen og divisjonenes tillitsvalgte representerer en slik kanal. Men for at denne kanalen skal fungere bra i det du har behov for den, må den “holdes varm”, den må brukes jevnlig og oppleves seriøs av ledelsen.

Svein og Terje presenterte seg som tillitsvalgte.

Hvilket fokus bør de tillitsvalgte ha dette året?

  • Spørsmål om lønn er det de fleste forbinder med tillitsvalgt-arbeid.
  • Viktig å gjøre medlemmene oppmerksomme på at de tillitsvalgte finnes og kan brukes.
  • I enkelte saker kan det være enklere å snakke med en kollega som en tillitsvalgt, i stedet for en leder.
  • For små saker kan en tillitsvalgt fungere som en “lynavleder”.

Konkrete saker

Inndelingen i to klubber i Oslo: FOU/IT og METKLIM

Bakgrunnen var behovet for å håndtere grupper med turnus og dagtidsansatte separat, da fokuset var svært forskjellig i de to gruppene. Likevel var alle enige om at inndelingen var litt vilkårlig fordi det finnes personer i METKLIM-div som ikke går i turnus. Disse har i dag en mindre hensiktsmessig tilknytning til FF, kanskje spesielt de av våre medlemmer som tilhører Klimatjenesteavdelingen og Stasjonsnettavdelingen.

Ståle er overført fra IT-div til “Enhet for organisasjon og samfunn” (EOS). Vi mente at han naturlig bør holdes tilknyttet FOU/IT-klubben (ref. kommentar: det kom ikke forslag om nye navn på de to klubbene i Oslo; som f.eks. “DAG-klubben” og “NATT-klubben”…).

Fleksitidsavtalen

Vi diskuterte fleksitids-avtalen som i sin tid var pålagt av departementet. Det ble tatt opp forskjeller i avtalen for FoU-div og øvrige, og spesielt utfordringer i å registrere timer ved arbeid på lørdag ev. søndag. Avregningstidspunktet den 1. februar hvert år (tidspunkt for stryking av opparbeidede timer gjennom året eller sjekking av minustid) virket uhensiktsmessig passert. Likevel var det enighet om å gå svært forsiktig fram her og først vurdere risiko for å ende opp med en mindre gunstig avtale.

Personvern, tvang/vilkårlighet og sikkerhet i forhold til nye dataverktøy

På grunn av manglende ressurser internt i IT-divisjonen så tar enkelte aktører i bruk eksternt IT-verktøy (eks: github, skype, google-buzz, google+, facebook, doodle, særlig i IT.utviklingsavdelingen er dette et problem). Slike uautoriserte valg av enkeltpersoner eller prosjektledere kan påtvinge andre en avhengighet som ikke er ønsket med utfordringer som:

  • personvern; data kan komme på avveie (instituttets- men også personlig koblet data)
  • tvang/vilkårlighet; man kan oppleve tvang til uhensiktsmessig bruk/virkning av “opplevet fremmed” verktøy.
  • sikkerhet; risiko for datatap eller tap av verktøy vi har gjort oss avhengige av.

Streikeforberedelse

Hvordan kan vi lære og forberede håndtering av neste?

Flere ble sure fordi de hadde en reise til utlandet med internasjonalt samarbeid som mål. Heiko presiserte at det er stor forskjell på å argumentere overfor forskerforbundet om at folk faktisk kan miste jobben sin fordi de er ansatt i forholdt til internasjonale betingelser, og i midlertidige stillinger der det bare går utover den enkelte eller instituttets muligheter for å utvikle sine egne aktiviteter.

Enighet om at vi må gi oss tid og trenger en øvelse/datainnhenting tidlig i streikeforberedelsene. Det er spesielt en utfordring å få registrert de som skal ha fritak. Ledelsen ved instituttet er under en streik forpliktet til å fokusere på drift og fritak for driftspersonalet ( liv og verdier ). Dette fokuset gir liten mulighet for fritak for forskningen. Hvordan møter vi den utfordringen?

Rekruttering

Ellers så ble det også tatt opp at vi må ta kontakt med nytilsatte og de som ikke er organisert.

Terje R. referent

forskerforbundet/meetingit20130130.txt · Last modified: 2013-02-01 11:59:01 by sveinh