User Tools

Site Tools


forskerforbundet:lonnsdelegasjon_2012

Forhandlingsdelegasjon

Det ble på årsmøtet 2011 bestemt at FF skulle opprette en egen delegasjon som skulle møte i forhandlingsmøtetene under de lokale lønnsforhandlingene ved met.no. Delegasjonen skal ha en virkeperiode på 4 år, der halvparten byttes hvert annet år. Det er ønskelig at delegasjonen består av personer med erfaring i forhandling. Det er derfor en fordel hvis enklete av medlemene har gjennomgått FF sine forhandlignskurs. Delegasjon bør ha en geografisk fordeling som gjennspeiler medlemsmassen.

:!:Styret finner kandidater til delegasjonen som skal drøftes på årsmøtet.

Forhandlingsdelegasjon 2012

Terje Alsvik Walløe
Haldis Berge
Anne Mette Olsen
...

Forhandlingsdelegasjon 2011

Vegar Kristiansen
Sevim Mueller
Terje Alvsik Valløe
Ivar Hjellestad
forskerforbundet/lonnsdelegasjon_2012.txt · Last modified: 2014-01-30 09:22:01 by terjeaw