User Tools

Site Tools


forskerforbundet:lokallag_saker_2011

Saker vi jobber med
Denne siden har som hovedhensikt å dokumentere hvilke saker vi jobber med til en hver tid. Det skal kun skrive en kort ingres, mens en langversjon kan henvises til ved et eget dokument

Saker legges inn etter åpningsdato. Forsøk å følge sideoppsettetSaker vi jobber med 2013

2013-11

Samle erfaring fra siste streik

For mer info se her

2013-4

[29] Planlegging av Nordisk Meteorolog Møte 2014

For mer info se her

Smidigere innføring av BizView

For mer info se her

Saker vi jobber med 2011

2011-10


[10] Metno personell i internasjonale operasjoner

Spørrsmål fra Kjetil T. Mørk

Hei

Særavtalen om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner skal reforhandles.

Jeg lurte på om vi har noen meteorologer som er utstasjonert og som innebefattes av denne særavtalen på nåværende tidspunkt?

vennlig hilsen Kjetil T. Mørk Rådgiver Forskerforbundet

Ole JOhan Broks svarer:

Det er ingen fra met.no som deltar i internasjonale operasjoner hos Forsvaret for tiden, og det er heller ingen på slik kontrakt med Forsvaret. Men det kan nok tenkes at det blir aktuelt igjen, spesesielt i forbindelse med at Norge bidrar med kmapfly til luft overvåkning over Baltikum. Dette går på rotasjon mellom noen NATO-nasjoner, og oppdraget varer vanligvis i 3 mndr. Jeg har ikke fått noen signaler fra Forsvaret om når Norge skal bidra igjen.

Deltagelse i internasjonale operasjoner for Forsvaret er en frivillig sak mellom den enkelte ansatte ved met.no og Forsvaret. Instituttet kan ikke beordre noen til å delta, men vi har sagt til Forsvaret at met.no vil legge til rette slik at det blir mulig for de som ønsker det å delta. Og vi bidrar også med den infrastruktur og data.

Jeg vet at det har vært deltagelse fra Forskerforbundet met.no i forbindelse med reforhandling av Særavtalen om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner i alle fall en gang. Det er jo positivt at Forskerforbundet er med på listen over de arbeidstaker organisasjonene som blir invitert til reforhandlingene. Jeg har bl.a. fått tilbakemelding fra meteorologer som har deltatt i internasjonale operasjoner at de synes de kommer dårligere ut økonomisk i forhold til andre akademikergrupper som deltar.

Ta kontakt hvis det er ting du vil spørre om.

2011-08


[09] Lokalt lønnsoppgjør 2011

Mailadresser endret. Osloklubbenen har nå fått seg egne adresser forskerforbundet.styre.metklim.osloklubb@met.no og forskerforbundet.styre.fou-it.osloklubb@met.no

Klubbstyret Osloklubb er blitt slettet

[08] Lokalt lønnsoppgjør 2011

Det er blitt sendt ut skriv til medlemmene om årets lønnsoppgjør.

Sakens utvikling kan du finne her årets lønnsoppgjør

2011-05


[24] NMF

Vårt formål: legge ned NMF

[24] Styrke klubbene

bl.a. via

  1. bedre kommunikasjon lokallag - klubbene
  2. “Styretseminar”


[24] Forberede OU-kurs "Styretseminar"


[24] Forberede årsmøte


[24] Flyvær


2011-04


7.3-saken

I følge arbeidstidsreglemanget skal personer som går i turnus ikke jobbe mer enn 35,5 klokketimer. Denne regelen har ikke blitt fulgt. Derfor krever vi at turnuspersonell som jobbet mer enn 35.5 klokketimer per uke skal få utbetalt overtid med tilbakevirkende kraft for den periode da de har jobbet for mye. Enighet mellom ledelsen og organisasjonene om utbetalingen ble nått høsten 2012.

Delvis turnus

Det er idag uenighet om stillinger med delvis turnus og delvis utviklings/kontorarbeid skal omfattes av arbeidstidsreglemanget for turnusarbeid eller ikke.

2011-03


[15] Ny representant i Ansettelsesråd 4


YYYY-MM


[DD] Kort tittel


Ingress

 [[dokumentnavn|dokument tittel]]


forskerforbundet/lokallag_saker_2011.txt · Last modified: 2013-11-26 18:14:19 by heikok