User Tools

Site Tools


forskerforbundet:lokal_medbestemmelse_20120126


I dag har det vært IDF og jeg har forhørt meg om hvordan det lokale tillittsmans apparatet er skrudd sammen. Som det framgikk av møtet i går er det stor variasjon om hvor det laveste nivået for medbestemmelse er lagt ved met.no.

Metklim har avdelingsnivå, mens FoU og IT har divisjonsnivå som laveste nivå.

Dette var ikke bare overaskende på meg, men også på de andre lederne som var på møtet. Ønsket var at det var samme ordning som ble brukt på alle divisjoner. Pga at FoU tidligere ikke hadde avdelinger, men seksjoner ble det valgt å legge medbestemmelsen på divisjonsnivå. Nå har de innført avdelinger og det er derfor ingen grunn til at samme ordning også kan benyttes der.

Spørsmålet er derfor: Ønsker vi medbestemmelse på avdelingsnivå på FoU og IT? Kanskje ansatte har lettere for å ta på seg et verv dersom man kun skal engasjere seg i egen avdeling?Komentarer????

Innspill kan legges inn på: https://wiki.met.no/forskerforbundet/lokal_medbestemmelse_20120126

forskerforbundet/lokal_medbestemmelse_20120126.txt · Last modified: 2012-01-26 13:24:37 by vegark