User Tools

Site Tools


forskerforbundet:historikk_2010

HISTORIKK

 • Stiftet i 1962 ved utbrudd fra MTL. Medlem av AF. Overgang i foreningsstruktur fra MTL → NMF (1961), inkorprert i EL → AF → Forskerforbundet (Akademikerne).
 • Smebysaken. Rettssaken der Sigurd Smeby vant frem mot Staten/DNMI ved å kunne bruke betegnelsen “sne” i stedet for “snø” ved opplesning av værvarselet i NRK.
 • Omgjøring av statsmeteorologstillingene i kontoravdelingene til forskere.
 • Polarfrontsaken. Her klarte NMF og mange andre gode krefer å berge den unike “miljøbåten” som holder øye med den norske forlengelsen av den Nordatlantiske strømmen (“The Norwegian current” eller ofte [feilaktig] omtalt som “Golfstrømmen”/“The Gulf Stream” går langs Floridas kyst..).
 • Hjortnæs/Mugaas-saken. Personlige relasjoner hjalp foreningen med et lønnshopp for en del år siden.
 • Streikesaker i NRK/TV der våre folk ble nektet lønn, men fikk satt ting på plass slik at lønnen kom.
 • Streikesaker der vi måtte fortelle ledelse at de kunne spørre NMF om dispensasjon for å gjennomføre ambulanseflygninger og

liknende prekære oppdrag. Den slags søknader satt veldig laaaangt inne hos AG.

 • Saker for Statens lønnsutvalg.
 • 2000 inn i Forskerforbundet.
 • 2002 medlem av European Meteorological Society (E.M.S).

Hva som kan stå på denne siden

 Navn på medlemmer i sentralstyret. Viktige saker. Årsberetninger. Gjennomslag.
 John Smits: Ja, vi ble jo NMF ere etter mtl tiden, og så ble AF stiftet og vi ble med der. 
 Kjartan satt vel i AFs styre, og  Gustav var en gang vara i samme styre.
 Så ble kontingenten for småforeningene i AF så høy at man fant det formålstjenelig å organisere 
 medlemmsskapet i et feles kartell(FFK) bla. sammen med Flygeledere og skipskontrollører.
 AF ble etter hvert oppløst, mange av foreningene gikk inn i det noe tidligere opprettede Akademikerne. 
 NMF gikk da ut av FK og inn som et lag i Forskerforbundet som er meldel i Akademikerne.
 Av større saker jeg kan huske er jo B tileggets avvikling og før det forhandlinger om arbeidstidsreduksjon 
 fra 40 til 37.5 timers uke.
 Det var noen stikkord i farten. Begynner man å lete i gamle arkiver dukker sikkert haugevis med kontroversielle saker opp.
 Det bør jo være et galleri med bilder av tidligere ledere i forbindelse med hjemmesiden ?
 Hei Geir Etter mine 5.5 år som leder av NMF har jeg en del historikk. Blant annet omfatter dette overføringen av  Statsmeteorologene fra værtjenestekontorene til sentralene. Revisjon av arbeidstidsavtalen (innføringen av et kronetillegg samt Arnedagen), overføringen av Statsmeteorologene fra lønsramme 23 til 24 og tilslutt avviklingen av B-tillegget. Gi meg tilbakemelding dersom dere ønsker noe historikk I anledning nevnte saker.
 Kristen Gislefoss
forskerforbundet/historikk_2010.txt · Last modified: 2011-03-04 10:09:50 by vegark