User Tools

Site Tools


forskerforbundet:grunnen_til_splittingen

Hvorfor Osloklubben har blitt splittet i to

Dette ble vedtatt på Landsmøtet i januar, etter et ekstraordinært møte pga manglende oppsluttning i klubbene.

Navnet er nå “Osloklubben for IT og FoU”

I forbindelse med den nye organiseringen var vi nødt til å gjøre noe med organiseringen også i FF. Valget på struktur ble gjort av det forrige styret og var begrunnet i to temaer og hensikten med splittingen er i utgangspunktet å øke virksomheten i oslo.

1. Siden Metklim nå har blitt en kjempe valgte vi å samle alle i IT og FoU i en klubb. (beklager diskriminering i navn)

2. Virksomheten i osloklubben har i en lenger periode vært minimal. Det eneste vi har hatt å gjøre har vært i forbindelse med lokale lønnsoppgjør. For at medlemene skal føle seg mer hjemme i klubben ble det foreslått å dele den opp.

Dersom (IT) føler seg mer hjemme i Metklim klubben, lar det seg sikkert gjøre at de flyttes over i Metklim, men jeg foreslår at vi ser om dette har noen effekt før vi tar en avgjørelse. At informasjonen har vært såpass dårlig må vi jo bare beklage.

Jeg har invitert klubblederne til et lite møte der vi skal drøfte hvordan vi kan få den ønskede effekten. Ta gjerne en prat med lederne i de to klubbene om hva dere eventuellt kan gjøre før dette møtet.Jeg ser at det er gjennomført et klubbnavn som kan virke ekskluderende på medlemmer fra IT-div. Da jeg ikke regner med at det er hensikten, og at jeg etter årsmøtet ble informert om en ny klubb benevnt som

  "klubben for IT og FoU"

vil jeg foreslå at betegnelsene på organisasjonskartet og i teksten forøvrig endres til

 "Osloklubben
  IT og FoU"

Forøvrig opplever jeg et det er informert lite grundig til medlemmene om behovet for å todele den lokale Osloklubben (spesielt før-, men også etter vedtaket om todeling). Jeg tror heller ikke at det ble invitert til en diskusjon (eller ev. informasjonsmøte) om temaet som en del av beslutningsprosessen. Men jeg kan ta feil, og kanskje er det jeg som har sovet i timen…

Uansett: Kunne det være nyttig med informasjon til alle medlemmer i Oslo om behovet for todeling og informasjon om dagens status, og gjerne med de konkrete fordeler og konsekvenser av dette valget.

Og så vil jeg ønske det nye lokalklubbstyret en god start i sin periode.I en tid nå har vi i styret forsøkt å endre på websidene som vi har hatt liggende på http://fou.oslo.dnmi.no/~nmf/

En del av innholdet på disse sidene er flyttet til wikien https://wiki.met.no/forskerforbundet/start. Vi håper at dette kan biddra til at vi kan få i gang en mer aktiv bruk av sidene da styret samt alle klubbenen har skrivetilgang.

Vi har lagt opp til åpen bruk, noe som betyr at alle som kan skrive kan gjøre det hvor de vil, men vis respekt for det andre har gjort. Se på det og gi tilbakemeldinger om vi bør foreta endringer i kursen.

forskerforbundet/grunnen_til_splittingen.txt · Last modified: 2011-05-03 10:43:39 by vegark