User Tools

Site Tools


forskerforbundet:fond

Forkserforbundets lokallagets fond

Norsk Meteorologiforeningen forvaltet et fond som ble overført til Forskerforbundets lokallag ved met.no i 2013 og som skal ifølge vedtektene forvaltes av lokallaget: (2013, §10.6) Forvalte et fond som skal brukes til å støtte deltakelse på møter og konferanser. Fondet er forbehold lokallaget ved met.no:

forskerforbundet/fond.txt · Last modified: 2013-03-15 09:56:44 by heikok