User Tools

Site Tools


forskerforbundet:fflokal_2010

Historiske dokumenter fra lokallaget

2013

2012

2011

Om Foreningen 2009-2010

Som medlem av Forskerforbundet ble det nødvendig med en todelig av foreningen. Norsk Meteorlogforening (NMF) er en fagpolitisk forening i forskerforbundet, og er åpen for alle medlemmer av Forskerforbundet som har en meteorologifaglig tilknytning. Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt representerer arbeidstakerorganisasjonen og arbeider for å fremme arbeidstakernes interesser ved met.no.

Vedtekter (oppdatert 2009, utfaset 2011)

Strategi for Forskerforbundets lokallag ved Meteorologisk institutt

Arbeidsprogram 2009-2010

Historikk

Organisering 2009-2010

Kontakter

Kontakt medlemmer, klubber og styret via e-postlister.

Forskerforbundets lokallag ved met.no består av ca 175 medlemmer. (Komplett medlemsliste)

  • Medlemsskap
  • Lokallagets hovedlinjer, brosjyre (.doc)
  • Forskerforbundets medlems- brosjyre (pdf)
  • Forskerforbundet for forskningsinstitutter brosjyre (pdf)
forskerforbundet/fflokal_2010.txt · Last modified: 2013-02-04 18:44:08 by heikok