User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_styremoter_2011_02

Rapport fra EMS styremøte (11.09.2011, Berlin, Tyskland)

Nedenfor kommer en kort sammenfatning av dette styremøtet. Som representant for de nordiske landene satt jeg i styret frem til nå.

Etter det blir den danske … EMS-styrerepresentant for de nordiske landene.

Nedenfor er noen nye punkter beskrevet. For mer informasjon se referatene fra de gamle styremøtene.

EUMETNET- og EUMETSAT-kooperasjon

 • EUMETNET skal være med i Program and Science Committee for ECAC-konferansen i 2012.
 • EMS-presidenten diskuterte med EUMETSAT-representanter mulige samarbeidspunkter (deltakelse av EMS i planleggingen av neste EUMETSAT-konferanse som organiseres i samarbeid med AMS, EMS Young Scientist Travel Awards for EUMETSAT-konferanser, …). Dette skjedde på EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2011 i Oslo og er veldig positivt.

NY Harry Otten Prize for Innovation in Meteorology

 • Harry Otten (gruender av MeteoGroup) har bestemt seg for å gi en årlig pris for innovasjon i meteorologi gjennom EMS.
 • Denne prisen administreres av EMS og skal deles ut på EMS-konferanser.

Årsrapporten av EMS for 2010

EMS-sekretariatet ekspanderer

 • Andrea Oestreich er ny medarbeider i EMS-sekretariatet fra i år. Hun jobber 8h/uke.

EMS-hjemmesider

 • Disse skal gjøres mer attraktive.
 • Fotokonkuransen "Europhotometeo" skal nå ligge direkte på EMS sine hjemmesider.

Workshops i samband med EMS-konferansen

 • Workshopen “Tools for Forecasting High Impact Weather, organised with and sponsored by EumetCal” var mer enn fulltegnet og var en kjempesuksess. EMS vurderer nå å utøke samarbeidet med EumetCal.
 • Workshopen “Communication skills for Climatologists, organised in collaboration with ARSO, Slovenia” var ifølge Hans Olav Hygen som deltok, kjempebra. Hans Olav foreslår at NMS støtter en slik workshop finansielt med €5000 ved neste EMS-konferanse.

Finanser

 • EMS har en bra finansiell situasjon, men møtet i Berlin var dyrt.
 • EMS er veldig avhengig av deltakerantallet på EMS-konferansene. (Det var veldig mange deltakere på EMS-konferansen i Berlin (> 650) hvilket er bra for finansene.)
 • EMS skal likevel ikke gå med vinst.
 • EMS besluttet å legge unna litt penger (som “Freie Ruecklagen” eller “Free Reserves”) hvis det skjer noe uventet.

EMS Årsmøte og ECAM-konferanse 2011 i Berlin

 • mer enn 850 abstracts ble innsendt.
 • En femte parallellsesjon blir introdusert.
 • DWD var en sterk sponsor av konferansen.
 • EMS ser gjerne fortsatt økende deltakelse, men da blir det enda flere parallellsesjoner.
 • Neste år blir det igjen ECAC-konferanse. Tema skal bli “European Climate Capabilities - User Needs and Communication with Stakeholders”
 • I 2013 blir det igjen ECAM-konferanse. Denne gangen i Reading, UK.
 • I 2014 blir det sannsynligvis i Praha og deretter eventuelt i Bulgaria.
forskerforbundet/ems_styremoter_2011_02.txt · Last modified: 2011-09-28 09:51:10 by matthiasm