User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_styremoter_2011_01

Rapport fra EMS styremøte (17./18.03.2011, Bratislava, Slovakia)

Nedenfor kommer en kort sammenfatning av dette styremøtet. Som representant for de nordiske landene sitter jeg i styret til førstkommende EMS-årsmøte i Berlin i september 2011.

Etter det håper vi at noen fra Island kan være styremedlem for de nordiske landene. (Det har aldri vært noen fra Island før og derfor skulle det være meget bra.)

EMS-medlemskap

 • Norsk Meteorologforening (NMF) er medlem av det europeiske meteorologiske selskap (“European Meteorological Society” eller EMS) hvor jeg sitter i styre fra høst 2009 til høst 2011.

EMS-styremøte

 • Avholdes to ganger per år, en gang på våren og en gang på høsten i forbindelse med ECAM- eller ECAC-konferansen.
 • På invitasjon av Slovak Meteorological Society fant møtet sted i Bratislava ved Slovak Hydrometeorological Institute.
 • Presidenten av Slovak Meteorological Society Vladimir Pastircak åpnet møtet og hilste alle velkommen.

Godkjenning av referat fra forrige møte

Aktiviteter av EMS-presidenten og EMS-byrået

 • EUMETNET-samarbeid: Det ble ingen Memorandum of Understanding mellom EMS og EUMETNET denne gangen. EUMETNET inviteres fortsatt til Programme and Science Comittee for ECAC- og ECAM-konferansene.
 • Dominique Marbouty som går i pensjon fra ECMWF senere i år, blir neste EMS-president for 2011 - 2014.
 • EMS-presidenten skal fortsette å representere EMS-medlemsforeningene på International Forum of Meteorological Societies (IFMS). Neste IFMS-møte (“Global Meeting 2”) blir i Kina i november 2011.
 • Presidenten takker Institut fuer Meteorologie, FU Berlin for lånet av kontoret til EMS-sekretariatet.

Rapport av EMS-sekretæren

 • Martina Junge fortsetter å være EMS-sekretær.
 • Utvikling av nye hjemmesider:
 1. Mer informasjon om aktivitetene av medlemsforeningene og assosierte medlemmer.
 2. Det skal brukes et Content Management System og en fotogalleri skal inkluderes.
 3. Medlemsforeningene skal selv kunne oppatere informasjon om medlemsaktivitetene på hjemmesidene til EMS.
 • EMS starter en Facebook-hjemmeside.
 • EMS-sekretariatet skal utvides med en deltids-ansatt.

EMS-budsjett

 • ECAM-konferansen i Zurich var meget vellykket og EMS gjorde derfor et pluss på 22.000 Euro i 2010.
 • Medlemsavgiften inflasjonsjusteres til 1,10 € per person i medlemsforeningene. (Det vil si at NMF betaler omtrent 200 € per år i medlemsavgift til EMS.)
 • EMS støtter en Media Workshop for Climatologists.
 • EMS organiserer en Forecasters Workshop og en Workshop on Presentations i forbindelse med ECAM-konferansen i Berlin.

Policy Advisory and Development Group

 • Denne gruppen har gjort sin jobb og ble nedlagt.
 • Det ble besluttet at strategiske saker nå skal behandles av byrået i stedet for denne gruppen.
 • Hvis nødvendig skal “ad-hoc working groups” jobbe med konkrete saker.

EMS-årsmøte/-konferanse

 • Møtet blir organisert av EMS sin Committee on Meetings. Komiteen ledes av Horst Bøttger (pensjonert fra ECMWF).
 • Møtet ble meget billig siden Meteo Swiss stilte med konferanselokaler.
 • Evalueringen viste at 8% av deltakerne var varslingsmeteorologer.
 • EMS prøver å få et enda større antal varslingsmeteorologer til sine konferanser.
 • DWD sponser ECAM-konferansen i 2011 i Berlin.
 • ECAC-konferansen blir avholdt i Polen i 2012 i samarbeid med ECSN.
 • ECAM-konferansen blir avholdt i 2012 i Reading (da er det også jubileum av Royal Meteological Society).
 • Det er ingen forslag for konferansested for 2014 og etter det.
 • Jeg ble oppringt av visitOlso som foreslo at ECAM-konferansen kunne holdes i Oslo i 2016, i forbindelse med instituttes 150 års-jubileum. Jeg synes dette er en meget god ide og skal ta opp det med ledelsen.

Møter i medlemsforeningene/medlemslandene

 • EMS støtter gjerne slike møter.
 • Det kan f.eks. tenkes at EMS støtter Nordisk Meteorologmøte.
 • Andre møter er også aktuelle.
 • Støttet gis gjerne i form av noen reisestipend.

Awards Committee

 • Jean-Francois Geleyn får sølvmedaljen i 2011.
 • Johannes Schmetz fra EUMETSAT skal lede denne komitteen i framtiden.
 • EMS deler ut
 1. EMS Broadcast Meteorologist Award
 2. EMS TV Weather Forecast Award
 3. EMS Outreach and Communication Award (her sitter Rasmus i utvalgskomiteen)

EMS fotokonkurranse (Europhotometeo 2012)

 • Aksepterer bilder med meteorologi som tema tatt i 2010 og 2011
 • Bildene skal være tilgjengelige på EMS-sine hjemmesider
 • Alle skal få ha en røst.

Medlemsforeningene og assosierte medlemmer

 • Inge nye medlemmer

Nye styremedlemmer

 • Det blir tre nye styremedlemmer fra høsten, helst fra land som aldri har vært med.
 • Disse er : Belgia, Irland og Island
 • Jean-Pierre Chalon (SMF, Frankrike) tar over som kasserer.

Code of Ethis

 • Begrepene “open source” og “uncertainty” kan misoppfattes.
 • Disse formuleringene burde endres.
 • Koden diskuteres deretter på nytt.

Andre saker

 • Jeg foreslo at EMS skulle ha et permanent roterende styremedlem fra de assosierte medlemme.
 • Dette ble diskutert, men ikke besluttet.
 • EMS ønsker likevel at private bedrifter som er assosierte medlemmer, blir involvert mere i fremtiden.

Neste styremøte

 • Neste styremøte er 11. september 2011 i Berlin (dagen før ECAM-konferansen begynner).
 • EMS-generalforsamling (som er åpen for alle) blir holdt på samma dag.

Jeg tar gjerne imot synspunkter og kommentarer.

Matthias Mohr, Oslo, Mai 2011

~~DISCUSSION~~

forskerforbundet/ems_styremoter_2011_01.txt · Last modified: 2011-09-28 09:51:41 by matthiasm