User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_styremoter_2011

Rapport fra EMS styremøte (11.09.2011, Berlin, Tyskland)

Nedenfor kommer en kort sammenfatning av dette styremøtet. Som representant for de nordiske landene satt jeg i styret frem til nå.

Etter det blir den danske … EMS-styrerepresentant for de nordiske landene.

Nedenfor er noen nye punkter beskrevet. For mer informasjon se referatene fra de gamle styremøtene.

EUMETNET- og EUMETSAT-kooperasjon

 • EUMETNET skal være med i Program and Science Committee for ECAC-konferansen i 2012.
 • EMS-presidenten diskuterte med EUMETSAT-representanter mulige samarbeidspunkter (deltakelse av EMS i planleggingen av neste EUMETSAT-konferanse som organiseres i samarbeid med AMS, EMS Young Scientist Travel Awards for EUMETSAT-konferanser, …). Dette skjedde på EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2011 i Oslo og er veldig positivt.

NY Harry Otten Prize for Innovation in Meteorology

 • Harry Otten (gruender av MeteoGroup) har bestemt seg for å gi en årlig pris for innovasjon i meteorologi gjennom EMS.
 • Denne prisen administreres av EMS og skal deles ut på EMS-konferanser.

Årsrapporten av EMS for 2010

EMS-sekretariatet ekspanderer

 • Andrea Oestreich er ny medarbeider i EMS-sekretariatet fra i år. Hun jobber 8h/uke.

EMS-hjemmesider

 • Disse skal gjøres mer attraktive.
 • Fotokonkuransen "Europhotometeo" skal nå ligge direkte på EMS sine hjemmesider.

Workshops i samband med EMS-konferansen

 • Workshopen “Tools for Forecasting High Impact Weather, organised with and sponsored by EumetCal” var mer enn fulltegnet og var en kjempesuksess. EMS vurderer nå å utøke samarbeidet med EumetCal.
 • Workshopen “Communication skills for Climatologists, organised in collaboration with ARSO, Slovenia” var ifølge Hans Olav Hygen som deltok, kjempebra. Hans Olav foreslår at NMS støtter en slik workshop finansielt med €5000 ved neste EMS-konferanse.

Finanser

 • EMS har en bra finansiell situasjon, men møtet i Berlin var dyrt.
 • EMS er veldig avhengig av deltakerantallet på EMS-konferansene. (Det var veldig mange deltakere på EMS-konferansen i Berlin (> 650) hvilket er bra for finansene.)
 • EMS skal likevel ikke gå med vinst.
 • EMS besluttet å legge unna litt penger (som “Freie Ruecklagen” eller “Free Reserves”) hvis det skjer noe uventet.

EMS Årsmøte og ECAM-konferanse 2011 i Berlin

 • mer enn 850 abstracts ble innsendt.
 • En femte parallellsesjon blir introdusert.
 • DWD var en sterk sponsor av konferansen.
 • EMS ser gjerne fortsatt økende deltakelse, men da blir det enda flere parallellsesjoner.
 • Neste år blir det igjen ECAC-konferanse. Tema skal bli “European Climate Capabilities - User Needs and Communication with Stakeholders”
 • I 2013 blir det igjen ECAM-konferanse. Denne gangen i Reading, UK.
 • I 2014 blir det sannsynligvis i Praha og deretter eventuelt i Bulgaria.

Rapport fra EMS styremøte (17./18.03.2011, Bratislava, Slovakia)

Nedenfor kommer en kort sammenfatning av dette styremøtet. Som representant for de nordiske landene sitter jeg i styret til førstkommende EMS-årsmøte i Berlin i september 2011.

Etter det håper vi at noen fra Island kan være styremedlem for de nordiske landene. (Det har aldri vært noen fra Island før og derfor skulle det være meget bra.)

EMS-medlemskap

 • Norsk Meteorologforening (NMF) er medlem av det europeiske meteorologiske selskap (“European Meteorological Society” eller EMS) hvor jeg sitter i styre fra høst 2009 til høst 2011.

EMS-styremøte

 • Avholdes to ganger per år, en gang på våren og en gang på høsten i forbindelse med ECAM- eller ECAC-konferansen.
 • På invitasjon av Slovak Meteorological Society fant møtet sted i Bratislava ved Slovak Hydrometeorological Institute.
 • Presidenten av Slovak Meteorological Society Vladimir Pastircak åpnet møtet og hilste alle velkommen.

Godkjenning av referat fra forrige møte

Aktiviteter av EMS-presidenten og EMS-byrået

 • EUMETNET-samarbeid: Det ble ingen Memorandum of Understanding mellom EMS og EUMETNET denne gangen. EUMETNET inviteres fortsatt til Programme and Science Comittee for ECAC- og ECAM-konferansene.
 • Dominique Marbouty som går i pensjon fra ECMWF senere i år, blir neste EMS-president for 2011 - 2014.
 • EMS-presidenten skal fortsette å representere EMS-medlemsforeningene på International Forum of Meteorological Societies (IFMS). Neste IFMS-møte (“Global Meeting 2”) blir i Kina i november 2011.
 • Presidenten takker Institut fuer Meteorologie, FU Berlin for lånet av kontoret til EMS-sekretariatet.

Rapport av EMS-sekretæren

 • Martina Junge fortsetter å være EMS-sekretær.
 • Utvikling av nye hjemmesider:
 1. Mer informasjon om aktivitetene av medlemsforeningene og assosierte medlemmer.
 2. Det skal brukes et Content Management System og en fotogalleri skal inkluderes.
 3. Medlemsforeningene skal selv kunne oppatere informasjon om medlemsaktivitetene på hjemmesidene til EMS.
 • EMS starter en Facebook-hjemmeside.
 • EMS-sekretariatet skal utvides med en deltids-ansatt.

EMS-budsjett

 • ECAM-konferansen i Zurich var meget vellykket og EMS gjorde derfor et pluss på 22.000 Euro i 2010.
 • Medlemsavgiften inflasjonsjusteres til 1,10 € per person i medlemsforeningene. (Det vil si at NMF betaler omtrent 200 € per år i medlemsavgift til EMS.)
 • EMS støtter en Media Workshop for Climatologists.
 • EMS organiserer en Forecasters Workshop og en Workshop on Presentations i forbindelse med ECAM-konferansen i Berlin.

Policy Advisory and Development Group

 • Denne gruppen har gjort sin jobb og ble nedlagt.
 • Det ble besluttet at strategiske saker nå skal behandles av byrået i stedet for denne gruppen.
 • Hvis nødvendig skal “ad-hoc working groups” jobbe med konkrete saker.

EMS-årsmøte/-konferanse

 • Møtet blir organisert av EMS sin Committee on Meetings. Komiteen ledes av Horst Bøttger (pensjonert fra ECMWF).
 • Møtet ble meget billig siden Meteo Swiss stilte med konferanselokaler.
 • Evalueringen viste at 8% av deltakerne var varslingsmeteorologer.
 • EMS prøver å få et enda større antal varslingsmeteorologer til sine konferanser.
 • DWD sponser ECAM-konferansen i 2011 i Berlin.
 • ECAC-konferansen blir avholdt i Polen i 2012 i samarbeid med ECSN.
 • ECAM-konferansen blir avholdt i 2012 i Reading (da er det også jubileum av Royal Meteological Society).
 • Det er ingen forslag for konferansested for 2014 og etter det.
 • Jeg ble oppringt av visitOlso som foreslo at ECAM-konferansen kunne holdes i Oslo i 2016, i forbindelse med instituttes 150 års-jubileum. Jeg synes dette er en meget god ide og skal ta opp det med ledelsen.

Møter i medlemsforeningene/medlemslandene

 • EMS støtter gjerne slike møter.
 • Det kan f.eks. tenkes at EMS støtter Nordisk Meteorologmøte.
 • Andre møter er også aktuelle.
 • Støttet gis gjerne i form av noen reisestipend.

Awards Committee

 • Jean-Francois Geleyn får sølvmedaljen i 2011.
 • Johannes Schmetz fra EUMETSAT skal lede denne komitteen i framtiden.
 • EMS deler ut
 1. EMS Broadcast Meteorologist Award
 2. EMS TV Weather Forecast Award
 3. EMS Outreach and Communication Award (her sitter Rasmus i utvalgskomiteen)

EMS fotokonkurranse (Europhotometeo 2012)

 • Aksepterer bilder med meteorologi som tema tatt i 2010 og 2011
 • Bildene skal være tilgjengelige på EMS-sine hjemmesider
 • Alle skal få ha en røst.

Medlemsforeningene og assosierte medlemmer

 • Inge nye medlemmer

Nye styremedlemmer

 • Det blir tre nye styremedlemmer fra høsten, helst fra land som aldri har vært med.
 • Disse er : Belgia, Irland og Island
 • Jean-Pierre Chalon (SMF, Frankrike) tar over som kasserer.

Code of Ethis

 • Begrepene “open source” og “uncertainty” kan misoppfattes.
 • Disse formuleringene burde endres.
 • Koden diskuteres deretter på nytt.

Andre saker

 • Jeg foreslo at EMS skulle ha et permanent roterende styremedlem fra de assosierte medlemme.
 • Dette ble diskutert, men ikke besluttet.
 • EMS ønsker likevel at private bedrifter som er assosierte medlemmer, blir involvert mere i fremtiden.

Neste styremøte

 • Neste styremøte er 11. september 2011 i Berlin (dagen før ECAM-konferansen begynner).
 • EMS-generalforsamling (som er åpen for alle) blir holdt på samma dag.

Jeg tar gjerne imot synspunkter og kommentarer.

Matthias Mohr, Oslo, Mai 2011

~~DISCUSSION~~

forskerforbundet/ems_styremoter_2011.txt · Last modified: 2011-09-28 09:39:23 by matthiasm