User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_medlemskap

EMS medlemskap

Denne siden beskriver Norsk Meteorologiforeningen (NMF) sitt engasjement i EMS.

Norsk Meteorologiforening (NMF) er medlem i European Meteorological Society (EMS) siden 2002. Våre medlemmer nyter godt av EMS-medlemskapet gjennom NMF (bland annet gjennom rabatterte konferanseavgifter).

I 2008 er met.no blitt 'associated member' av EMS på linje med flere andre europeiske meteorologiske institutt.

Medlemskapet koster ca. 1€ per person pluss kostnader for reiser hvis NMF bestemmer seg for å sende en person til generalforsamlingen eller styremøtene.

EMS vokser og er nå også involvert i International Forum of Meteorological Societies (IFMS). Det blir spennende å følge utviklingen fremover.

Referater

Om EMS

  • Generelt: EMS ble opprettet i 1999 og holder en årlig konferanse: European Conference on Applications in Meteorology (ECAM) eller European Conference on Applied Climatology (ECAC). Konferansene arrangeres vekselvis hvert annet år (se http://www.emetsoc.org/annual_meetings/annual_meetings.php).
  • Visjon: EMS jobber for å øke forståelse, bruk og nytte av klimatologi og meteorologi i Europa.
  • Medlemmer: EMS er en interesseforening av organsiasjoner med meteorologisk interesse. NMF er en av medlemmene. Grunnen til denne strukturen er politisk og historisk, da de eldre etablerte akademiene som f.eks. Royal Meteorological Society og tilsvarende tyske (Deutsche Meteorologische Gesellschaft) og franske (Société Météorologique de France) organisasjoner ikke ønsker at EMS skal undergrave deres eksistens. (For eksempel ved å frarøve medlemmer.)
  • Associated members: I tillegg til de vanlige medlemmene, har EMS også flere 'associated members' som ECMWF, nasjonale meteorologiske institutter (inklusive met.no), og selskaper som f.eks. Vaisala og Kippen & Zonen. EMS samarbeider også med WMO og AMS (”American Meteorological Society”). På den måten skaper EMS en møteplass for ulike aktører med meteorologi/klimatologi-interesse.
  • International Forum of Meteorological Societies (IFMS): Siden 2009 er EMS medlem av IFMS. IFMS består av 19 regionale eller nasjonale meteorologiske interesseforeninger. IFMS mål er “to foster and encourage communication and exchange of knowledge, ideas and resources among the world’s more than sixty meteorological societies.”

Foredrag om EMS medlemskap for Lokallagsstyret (Matthias Mohr, 24.05.2011)

Del 1 er EMS-brosjyren fra EMS, mens del 2 er foredrag fra Matthias Mohr.

Dokumenter (in English)

forskerforbundet/ems_medlemskap.txt · Last modified: 2011-09-29 13:40:37 by matthiasm