User Tools

Site Tools


forskerforbundet:ems_generalforsamling_2010

Referat fra EMS Generalforsamling (27.09.2009, Toulouse)

Blogg av Matthias Mohr fra 23.11.2009:

EMS-representant

Som NMF sin EMS-representant for de neste 2 årene deltok jeg i EMS-generalforsamlingen. EMS ønsket seg et nytt styremedlem fra de nordiske landene og spurte Kristine Gjesdal om vi kunne stille opp. På denne måten ble jeg valgt til styremedlem i EMS for de neste 2 årene. Generalforsamlingen ble ledet av EMS-presidenten Fritz Neuwirth fra ZAMG i Wien.

Generalforsamling ("General Assembly")

  • Deretter ble det rapport fra Martina Junge (”Executive Secretary”) om aktivitetene sine (punkt 5). Disse var fremfor alt konsentrert på ECAM-konferansen i Toulouse i 2009 med tema ”High resolution meteorology – applications and services”. Det kan nevnes at antallet deltakere økte fra forrige møte. Konferansen kan derfor anses som en suksess. Men EMS sliter med finansieringen og derfor ble det besluttet å øke konferanseavgiftene for fremtidige konferanser med €10.
  • Punkt 6 var EMS sin finansielle rapport for året 2008. Revisoren konstaterte at EMS sine finanser ble ført ”consistent with legal requirements and the requirements of the EMS constitution”. EMS har sunne finanser og beholdte ca € 9000 på kontoen sin ved årskskiftet 2009/2010. For neste år skal EMS benytte en annen revisor helst også fra et annet land enn denne gangen.
  • Punkt 7 var rapporten fra ”Policy Advisory and Development Group” som skal fokusere på EMS sin strategi i fremtiden. Det står bl.a.: “The heads of EMS Member Societies and Associate Members are kept well informed of EMS activities, but the individual members of Societies are not. They are probably not very much aware of the existing communication tools of EMS and perhaps even not very much interested. The EMS Members feel they are not enough informed about the activities of the other Members ; the existing communication tools of EMS are not very much used to that effect. A significant proportion of Members would appreciate support from EMS for the meetings they organise. The EMS Committee on Meetings has started work on this subject…” Det gjenstår altså litt jobb med informasjonsutbytte mellom medlemmene. Kommitéen vil også etablere forskjellige prosjektgrupper innen ”Communication, Education og Professional Practices.” En prosjektgruppe om mediaaktiviteter er blitt startet opp med Tanja Cegnar som leder. Dessuten vil EMS kunne støtte enkelte konferanser og workshops. Møtet ”Evaluating climate Processes in West Africa: New perspectives from the African Monsoon Multidisciplinary Analysis” fra RMetS og EMS er et slikt eksempel (se http://www.emetsoc.org/news_meetings/documents/amma.pdf).
  • Punkt 9 handlet om nye EMS-medlemmer. I år er det bare blitt et nytt medlem, nemlig ”Department of Hydrology and Climatology, Vilnius University”.
  • Punk 10 handlet om nye styremedlemmer. EMS ønsker en rotasjon av de seks roterende styremedlemmene, men det er også noen faste styremedlemmer fra Deutsche Meteorologische Gesellschaft (Gerhard Steinhorst), Société Météorologique France (Claude Pastre) og Royal Meteorological Society (Bob Riddaway). Her ble jeg valgt som nytt styremedlem for de nordiske landene for neste toårsperiode. Etter denne perioden hadde det vært fint om de andre nordiske landene kunne stille opp (pr. i dag betaler dog ikke EMS reisekostnader hvilket kan gjøre det vanskelig for personer fra andre nordiske land å bli styremedlem). Claude Pastre slutter som EMS-styremedlem. En etterfølger blir valgt av Société Météorologique France i slutten av 2009.
  • Punkt 11 var any other business (”AOB”), mens punkt 12 var fastsettelse av tid og plass av neste generalforsamling den 12. september 2010 i Zürich. Etter det ble det litt snacks og litt vin og tid for hyggelige samtaler.
forskerforbundet/ems_generalforsamling_2010.txt · Last modified: 2011-09-23 09:23:54 by matthiasm