User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:tilstandsrapport

Tilstandsrapport

MetLex er en et nettleksikon/faktadatabase for publikum hvor de kan lære og få bakgrunnsinformasjon om meteorologiske emner. Nye MetLex skal fremstå som et selvstendig leksikon men med et design som gir gjennkjenningseffekt i forhold til www.met.no.

I dag består MetLex av statiske sider på http://retro.met.no/met/met_lex/index.html med lite struktur og med alfabetisk navigasjon. Søk er ikke mulig. En rekke av oppslagsordene har kun definisjoner på de fem oversiktssidene, for eksempel:

 "a_f/index.html"
 "g_k/index.html"

Men mange av oppslagsordene har egne sider, for eksempel:

 "a_f/fohnvind.htm"

MetLex består omtrent av:

   239 html dokumenter (9 med extension htm)
 ca. 700 oppslagsord (svært usikkert ±200)
  71108 linjer tekst
 3406276 bokstaver
    27 png bilder
   395 jpg bilder
   143 gif bilder
   minste dokument: 556 ord
   største dokument: 9204 ord
   median dokument: 845 ord
gjennomsnitt dokument: 1243 ord

Graf som viser antall ord per HTML-side

metlex.png

Strukturen internt i metlex-sidene er dårlig, og det er ikke brukt noe system for å organisere brødtekst, oppslagsord, overskrifter og lenker.

HTML-dokumentene bærer breg av å være generert av forskjellige verktøy, hovedsakelig forskjellige versjoner av Microsoft Office.

En konsekvens av dette er ukorrekt markup og mangelfull intern logikk og struktur i dokumentene for håndtering av tekst, lenker, bilder, mm.

En rekke av artiklene bærer preg av dårlig språk med tildels mange skrivefeil. Dette øker behovet for manuelt etterarbeid.

Dette gjør at:

 • Siden kan ikke direkte importeres til nytt system.
 • Arbeid med å automatisere importen i nytt system vil være arbeidskrevende.
 • Den manuelle etterbehandlingen vil være betydelig arbeidskrevende.
metno/tilstandsrapport.txt · Last modified: 2008-11-06 12:08:58 by thomasm