User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:statusmote_snl.no_30._mars_2009

Statusmøte snl.no 30. mars 2009

Møtet i ressursgruppa for fagansvaret i snl.no 30. mars kl. 13-14. Se også referatet fra forrige møte 11. mars

 • Tilstede: Rasmus Benestad, Ole Nielsen, Vidar Eng, Jostein Mamen og Therese Gruehagen.
 • Frafall: Harald Schyberg, Anders Sivle og Lars Petter Røed.
 • Møteleder/referent: Therese Gruehagen

Agenda med referat

 1. Erfaringer så langt: De aller fleste i ressursgruppa er godt i gang med å gå gjennom artiklene og mange endringer/oppdateringer har blitt gjort og noen nye artikler. Redigeringsverktøyet er intuitivt å bruke.
 2. Status på gjennomgang av artiklene: Omtrent halvparten av de 739 artiklene er gått gjennom og fått et x eller er delegert til Vidar. I følge statistikk på snl.no utgjør dette:
  • Antall tegn endret: 32231
  • Antall nylagde artikler: 7 (inkl. bilder, da bilder regnes som artikler)
  • Antall endrede artikler: 72
 3. Om å skrive i et leksikon: Slå opp i Håndboken - Redigere en artikkel når du er usikker. Her er noen generelle tilbakemeldinger fra Therese:
  • Henvisninger: Plukk ut faguttrykk og lag henvisninger til andre snl.no-artikler. Bruk skjønn med tanke på utvalg, antall og hyppighet. Lag helst henvisningene som en del av den løpende teksten, men bruk parantes når det er mest hensiktsmessig. Henvisningene kan redigeres f.eks. fra “høytrykk - meteorologi” til “høytrykket” eller “høytrykk”. Se Håndboken - Henvisninger.
  • Eksterne lenker: I følge Håndboken, skal slike lenker samles nederst under “Anbefalte nettsteder”. Innspill på møtet om hvor rigid dette er. I noen tilfeller, er det mer brukervennlig å lage lenker til eksterne nettsider i den løpende teksten. (Tas opp med snl.no). Se Håndboken - Eksterne nettsteder.
  • Overskrifter: Bruk overskriftsmalene (Overskrift 1 osv.) og ikke fet skrift o.l.
  • Innledningen: Begynn med liten forbokstav, legg inn alternative former i feltet for dette. Bruk første setning til å forklare begrepet/definisjonen og legg inn linjeskift før du fortsetter. Se Håndboken - Innledningsdefinisjon.
 4. Veien videre: Se oppfølgingspunkter under.
 5. Eventuelt:
  • Fysisk oseanografi blir i skrivende stund skilt ut og Lars Petter Røed og hans folk får ansvaret for disse omlag 80 artiklene. Se f.eks. dønning.
  • Excel-arkene på R:\Fildeling\Met.no\Store norske leksikon inneholder også henvisninger. Noen oppslagsord ligger under f.eks. Meteorologi generelt og henviser til et oppslagsord under Klimalære. Litt forvirrende, men vi finner nok ut av dette.
 6. Avtale neste møte: Se eget punkt nederst.

Oppfølgingspunkter før neste møte

 1. Komme i gang med gjennomgangen av Fysisk oseanografi (opprette profil etc) Se veiledning på DokIT. (Lars Petter)
 2. Gå gjennom resten av artiklene, inkludert Fysisk oseanografi: R:\Fildeling\Met.no\Store norske leksikon (ressursgruppa)
 3. Avtale tid med hver enkelt for å gå gjennom detaljene i excelarket. (Therese)
 4. Trekke inn ObsDiv i ressursgruppa. (Therese)
 5. Gi tilbakemelding til forlaget om eksterne lenker i løpende tekst. (Therese)

Neste møte

Neste møte blir mandag 27. april kl. 10-11 (avlastningsbygget).

metno/statusmote_snl.no_30._mars_2009.txt · Last modified: 2009-03-30 14:56:38 by thereseig