User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:statusmote_snl.no_27._april_2009

Statusmøte snl.no 27. april 2009

Møtet i ressursgruppa for fagansvaret i snl.no 27. april kl. 10-11. Se også referatet fra forrige møte 30. mars.

 • Tilstede: Rasmus Benestad, Ole Nielsen, Anders Sivle, Jostein Mamen og Therese Gruehagen.
 • Frafall: Harald Schyberg, Vidar Eng og Lars Petter Røed.
 • Møteleder/referent: Therese Gruehagen

Agenda med referat

 1. Kort runde rundt bordet: Tilbakemeldinger til verktøyet: Blir en del e-post som sendes, forhåndsvisningen er ikke helt optimal, litt tungvindt med bilder, endringer har blitt borte på veien (eks. klimaendringer). Innspill om problemer med lenker i Opera bringes videre.
 2. Rettskriving: Store norske leksikon har lagt seg på en standard som ikke omfatter alle tillate former. Eks. boka er ok, men lufta er ikke ok. Slå opp i Store norske leksikons rettskrivingsordliste når du er i tvil. I tillegg jobber tre personer i “feiljegerkorpset” med korrekturlesing og gir forbedringsforslag på både skrivefeil og bedre språk. Innspill om stavekontroll bringes videre til Kunnskapsforlaget.
 3. Nye artikler: Lag gjerne nye artikler om tema som mangler! I excel-arket er det en fane som heter “Forslag til ny artikkel”.
 4. Status på gjennomgangen: Veldig mye er gjort, men det gjenstår en del artikler som skal gjennomgås. Dette skyldes tid og andre prioriteringer for noen i ressursgruppa.
 5. Fysisk oseanografi: Oppstart her blir først i midten av mai.
 6. Sette endelig dato for første fase: Vi ble enige om at i slutten av mai sender vi ut informasjon til alle ansatte om hva vi i ressursgruppa har gjort og hvordan alle kan bidra.
 7. Veien videre: Vi jobber oss gjennom det som gjenstår og behandler forslag/kommentarer fra andre brukere når det kommer. Når det er snakk om små endringer, informerer Therese den i gruppa som har kvalitetssikret artikkelen i utgangspunktet. For større endringsforslag, kontakter hun samme person og så blir vi enige om hvordan vi behandler forslaget.
 8. Eventuelt: Finner dere feil i systemet, så meld fra til Therese som bringer det videre til Kunnskapsforlaget.

Oppfølgingspunkter

 1. Oppstart Fysisk oseanografi (opprette profil etc) Se veiledning på DokIT. (Seksjon for oseanografi v/Lars Petter)
 2. Informere alle ansatte i slutten av mai om snl.no (Therese)
 3. Gå gjennom det som gjenstår på Klima, legge inn figurer etc (Jostein)
 4. Meteorologi generelt (Ole/Harald)
 5. Meteorologisk Observasjon (Obs-div/Therese)
 6. Biografier (Vidar)

Takk for innsatsen til alle i ressursgruppa!

metno/statusmote_snl.no_27._april_2009.txt · Last modified: 2009-04-27 12:15:46 by thereseig