User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:skriveregler_met.no

Skriveregler

Forkortelser

Som hovedregel bruker vi ikke forkortelser, for så liten plass har vi ikke og lesbarheten blir bedre med fullform.

 • på grunn av (og ikke pga. osv.)
 • blant annet (og ikke bla. osv.)
 • millioner (og ikke mill. osv.)
 • kroner (og ikke kr. eller norske kroner osv.)
 • cirka (og ikke ca osv.)
 • meter
 • meter per sekund

Unntak:

 • kl.
 • km.

Tegn (eksemplene viser slik det skal være)

 • Mellomrom etter %. Eks. 80 %
 • Ikke apostrof på genitivs s. Eks. USAs
 • Ikke luft i tidsperioder fra-til. Eks. 1985-2010

Spesialtegn

Det finnes en god del spesialtegn i Idium, men hvis det mangler f.eks. nedsenket 2-tall (ja, det gjør det ;) så kan du skrive dette inn i koden selv, ved å velge “html” og skrive inn kodene for nedsenket og opphøyet:

 • CO2
 • m3
metno/skriveregler_met.no.txt · Last modified: 2008-04-23 14:25:49 by thereseig