User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:referat

Referat prosjektevaluering nye met.no

Se møteinnkalling.
Tid: 15. februar kl. 09-1030
Sted: Møterom 2. etasje
Tilstede: Siri, Heidi, Rebecca, Kjell, Camilla, Arne, Jan Ivar, Therese. Fraværende: Sindre

1. Velkommen :)
Avslutningskriteriene I tida etter lansering 28. januar har vi jobbet med disse hovedsakene:

 • Justeringer redirect (spesielt på observasjoner, radar, Diana, marked)
 • Lagt inn statistikkode på met.no og skilt ut retro.met.no
 • Utvidet varsel på forside til å gjelde neste 24 timer.
 • Lagt ut varsel for fem dager.
 • Topp-meny på retro.met.no er byttet ut på de fleste sider.
 • Utvidet innholdet i artikkelen om “Vi har fått nye nettsider” og ellers lagt inn lenker til denne fra f.eks. Meteorologi.

Tilbakemeldinger så langt Vi har svart på omtrent 150 epost fra stort sett misfornøyde brukere. Forandring fryder ikke, men når de får vite at vi ikke har sluttet med verken radar, satellitt eller værkart med isobarer, blir de stort sett fornøyde. Vi har mottatt fornuftige og svært relevante tilbakemeldinger om at gamle met.no fungerte godt på mobil, men at yr.no ikke gjør det. Dette er viktig å ta med oss i arbeidet med yr.no før vi flytter f.eks. tekstvarslene over på yr.no

2. Evaluering av prosessen
Oppsummering av tilbakemeldinger fra møtet:

 • “Det har vært greit, jeg har stort sett jobbet med det jeg har fått beskjed om.”
 • Vi må bli bedre på planlegging så vi har ressurser på teknisk side. Forutsigbarhet og eierskap til resultatet.
 • Viktig å skille på drift og utvikling videre framover.
 • Spenning knyttet til teknisk kompetanse hos Idium. Vil varslene blir riktig når vi bytter til sommertid?
 • “Prosjektet startet vel egentlig for tre år siden, og mistet litt motivasjonen da vi gikk i gang med yr.no. Det samme skjedde da det ble klart at Idium skulle drifte met.no. Så met.no har kanskje vært litt stemoderlig behandlet av IT-divisjonen?”
 • Samarbeidet med systemadministrator hos Idium har gått greit.
 • En del småting blir det alltid mot slutten.
 • “Jeg fikk en dårlig start fordi jeg kom inn i prosjektet da det ble avdekket at Meteorlogisk institutt ikke kunne drifte met.no selv, men fikk en positiv avslutning i innspurten.”
 • Savnet en prosjektgruppe for å få til en innspurt i januar.
 • Tekniske personer internt ble fikk informasjon om lanseringsdatoen for seint. Viktig å involvere folk tidlig.
 • Innspurten de siste ukene fungerte bra med jevnlige statusmøter og tydelige ansvarsfordeling. Bugzilla ble tatt i bruke for oppgavene.

3. Evaluering av resultatet

 • Spørsmål om Idium om testmiljøer og opptid. (ja de har testmiljøer og krav til opptid er spesifisert og er spesielt viktig under ekstremvær. Ikke bare på direkte trafikk til met.no, men også fordi eks. VG lenker rett til Tuva-artikkel på met.no
 • met.no må bli en viktig markedsføringskanal for å vise at det er spennende å jobbe her.

4. Overgangen til drift - dette ble vi enige om:

 • organisering (driftsstyre), roller og ansvarsområder. Se Organisering og roller.
 • kompetansebehov (xslt og Idium-admin). Arne, Kjell og Therese går på kurs etter påske. Kristin inviteres også. Se Oppgaver for webmaster. (Therese koordinerer)
 • møtestruktur og -regelmessighet. Vi kommer til å ha jevnlige møter med webmastere og redaktør (og Idium?). Til delprosjektene setter vi sammen de folkene vi trenger. Redaksjonen som er under oppseiling vil også møtes jevnlig.
 • arbeidsverktøyene vi bruker er:

5. Fra retro.met.no til yr.no
Flytting av innhold fra retro.met.no ligger innenfor yr.no og dette ligger i løypa:

 • værstatistikk for siste 30 dager/år
 • påskesider
 • satellittbilder
 • tekstvarsler

6. Eventuelt

 • Statistikk. Spørsmål om hvorfor yr.no telles under NRK på TNS Gallup og bør met.no telles der? (Følges videre i statusmøte for met.no)
 • Månedsstatistikk bakover i tid på yr.no, Therese melder til yr-gruppa.
 • “Se været på mobil”, reklame på mobil fortsatt. De gamle værsidene til NRK, Therese sjekker.
 • Utvikling av met.no er ikke med i virksomhetsplanen for 2008, Heidi sjekker dette med Roar.
metno/referat.txt · Last modified: 2008-02-20 13:39:35 by thereseig