User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:publisering_pa_met.no

Publisering på met.no

Logg inn på Idium Portal. Kontakt Arne Svennevik hvis du har problemer med brukernavn, passord eller rettigheter.

Idium Portalen har dessverre ingen funksjon som låser artikler til én bruker. Det er altså mulig å endre én og samme artikkel samtidig. Det som skjer er at én vinner og overskriver det en annen har gjort. Så lagre ofte og ta en titt på mappeoversikten, der står det tidspunkt for sist oppdatert.

Rutiner for ny artikkel

 • Opprett artikkel. Se “Tips til ny artikkel” under.
 • Gjør artikkelen usynlig for publikum mens du jobber. Fjern avkryssingen under “Publisert” (ja til nei) under mappevisningen eller fjern “Synlig for publikum” nederst på selve artikkelen.
 • Skriv artikkelen, legg inn bilder osv. Husk å lagre ofte siden du blir kastet ut etter en tid og da er ulagrede endringer tapt.
 • Sjekk forhåndsvisningen til du er fornøyd.

Godkjenning

 • Sørg for at innholdet i artikkelen er faglig sjekket hos avtalt fagperson/leder ved enten å kopiere teksten og sende i en e-post eller se på artikkelen sammen på skjermen.

Korrektur og publisering

 • Be gjerne også en kollega om å lese gjennom. Skrivefeil kan hende den beste :)
 • Send e-post til Kristin Goa om at saken er klargjort og hun leser korrektur, syr det hele sammen, spør om det er noe og gir beskjed tilbake når saken er publisert.
 • En oversikt over publiserte artikler legges ut på Innblikk ved ujevne mellomrom.

Tips: Husker du ikke hvor en artikkel ligger? Gå til Sidekart (lenke nederst på alle sider) eller søk i søkefeltet på met.no

Tips til ny artikkel

Bruk hjelpesidene i Idium Portal (trykk på Hjelp øverst til høyre).

Idium portalen har noen småting som er litt ulogisk eller faktisk feil. Spør Kristin Goa om du står fast eller stanger hodet i veggen…

Språk

Et godt språk er gull verdt, også på nettet. Her er noen nyttige kilder til kunnskap:

eg gjøre.

 • Ingressen skal si noe om essensen i artikkelen og bør lokke leseren inn i artikkelen.
 • Den bør ikke være for lang, en tommelfingerregel er to/tre linjer/setninger.
 • Det går ikke an å endre utseende på ingressen (lage lenker, fet skrift eller lignende). (Vi skal se på hvordan ingressen er utformet seinere - den er litt “tynn” eller “tam”.)
 • Ikke gjenta ordrett verken overskriften eller begynnelsen av artikkelen.

Tekst (brødtekst)

 • Bruk minst mulig fet skrift, det kan fort bli uoversiktlig.
 • Bruk ikke kursiv, dette kan være vanskelig å lese på skjerm.
 • Det går ikke an å utheve overskriftene, men bruk disse da de er forhåndsdefinert. (Vi skal se på hvordan overskriftene fungerer i forhold til hverandre.)
 • Bruk gjerne punktlister der det er naturlig å liste opp noe, men ikke helst ikke setninger over flere linjer i punkter.
 • Lim alltid inn ren tekst (bruk f.eks. Notepad som mellomstasjon fra Word og andre formater), da unngår du mye hodebry med koder som følger med uten at de synes. Funksjonen “Lim inn som ren tekst” ser ikke ut til å fungere helt riktig, men viskelæret fjerner formatering på tekst som er markert.
 • I utgangspunktet daterer vi ikke artiklene (nyhetsartiklene får dato), men hvis det er nødvendig, legg inn informasjon helt nederst. Eks. Oppdatert 23. april 2008.

Tekstbokser

 • Bruk tekstbokser med omhu. Tekstbokser er et fint blikkfang på siden, men bør ikke være for dominerende i størrelse i forhold til resten av teksten.
 • Bruk full bredde der det er naturlig. Gjøres slik: høyreklikk på tekstboksen, velg Egenskaper og fjern 400.
 • Hvis du skal ha lenker i tekstboksen, så ikke lenk opp all teksten, da blir det vanskelig å se lenken. Nøy deg med å lage lenke på de relevante ordene. Skriv gjerne også hvilken side du kommer til. Eks. _Se værvarsel for Bergen_ på yr.no

Lenker

 • Alle lenker åpnes i samme vindu (også eksterne lenker). Brukerne er kjempeflinke til å bruke back-knappen, men blir ofte forvirret av mange åpne vinduer.
 • Lenker til andre artikler på met.no eller retro.met.no kan legges inn i selve teksten.
 • Lenker til eksterne nettsteder skal legges i en tekstboks nederst i artikkelen: “Gå til Word Meteorological Organization for mer informasjon.” eller som relasjon når vi etterhvert tar dette i bruk.
 • Det går ikke an å lage lenker i overskrifter.

Filer

 • Det beste er å laste opp filene først (under Filer).
 • Lag mapper for filene der det trengs.
 • Behold filnavnet på rapporter etc., da er det enklere å vite hvilken versjon vi har fått.
 • Lag meningsbærende tittel på filene.
 • Legg til - liten for de små bildene (250 pixler). Eks. Vindrose - liten

Bilder

Send gjerne bilder i startfasen til Kristin Goa som legger disse inn.

Plassering
 • Bilder plasseres som hovedregel til høyre i teksten.
 • Ha alltid noe tekst før en figur/illustrasjon.
Bildetekst
 • Legg alltid inn bildetekst.
 • Kreditering er viktig og skrives etter bildetekst (ikke legg inn url'er her). Eks. Kilde: WMO. Foto: Hans Jensen. Se også eks. fra havsidene.
Størrelse og format
 • Lag en liten og en stor versjon. Ingressbildene bør være små og store versjoner brukes når de skal være klikkbare.
 • Små bilder har bredde lik 250 pixler.
 • Store bilder har bredde lik 500 pixler.
 • Ingressbilde bør helst være liggende format, ellers tar det veldig stor plass i forhold til ingressen. Se de første portrettene.
Klikkbart
 • Gjør bilder klikkbare hvis du har lagt inn figurer/illustrasjoner/bilder med detaljer. Det er ofte fint å se stor versjon.
 • Hvis bildet er klikkbart, legg til dette etter kreditering: (Klikk på bildet for større versjon.)

Relasjoner

Det satt av plass til lenker til videre lesning i høyremenyen (grønne bokser). Vi har to typer relasjoner:

 • Se også disse artiklene
 • Se også disse nettstedene

Vær klar over at lenker mellom artikler på met.no vises på begge artiklene. De er altså toveis, enveis lot seg dessverre ikke gjøre.

Slik lager du en ny relasjon
 1. Velg artikkelen du vil lage releasjon fra.
 2. Velg Ny i boksen Relasjoner til høyre.
 3. Under Opprett ny, velger du type relasjon.

Se også disse artiklene

 1. Velg Artikkel under Objekt.
 2. Under Hurtigsøk objekt, søker du opp den artikkelen du vil lenke til.
 3. Velg riktig artikkel.
 4. Velg Lagre.

Se eksempel på framgangsmåte.

Se også disse nettstedene

 1. Velg Artikkelmappe under Objekt.
 2. Under Hurtigsøk objekt, søker du opp den lenken du vil legge inn. NB! Sjekk at det står _Skjult under.
 3. Velg Lagre.

Se eksempel på framgangsmåte.

Slik legger du inn en ny lenke
 1. Velg mappen _Skjult
 2. Velg undermappen Eksterne lenker
 3. Opprett ny mappe (navnet blir navnet på lenken)
 4. Gå inn på Attributter
 5. Lim inn url'en i feltet for Ekstern URL

Man lager altså ingen ny artikkel, bare en ny artikkelmappe.

Publisering på forsida

Det er bare noen få som skal publisere på forsiden (infoseksjonen, webmasterne), så dette er info til dem.

 • Artikler opprettes under Nyheter.
 • Publiser på forsiden ved å gå til fanen Avansert. Dobbeltklikk på Skjult og velg Forsiden ved å klikke på <
 • For å krysspublisering i flere mapper, krysser du av for “Artikkel arver mal”.
metno/publisering_pa_met.no.txt · Last modified: 2009-03-13 09:51:54 by thereseig