User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:prosjektorganisering

Prosjektorganisering

Merk: Dette er forslag til organisering og personer:

Rolle Divisjon Navn
Prosjekteier/bestiller Infoseksjonen Heidi Lippestad
Prosjektleder Infoseksjonen Therese Gruehagen
Styringsgruppe Info/IT-div. Heidi Lippestad og Roar Skålin
Prosjektdeltaker (MediaWiki/stilsett) IT-div. Arne Svennevik?
Prosjektdeltaker (konvertering/vasking) IT-div. Thomas Malt og Jan Ivar Pladsen?
Prosjektdeltaker (serverinstallering) IT-div. Arnulf Heimsbakk? (Camilla Husum Vold - ansvarlig)

Forslag til ressursgruppe faglig innhold:

  • Ole Nielsen
  • Kristin Goa
  • Tor Helge Skaslien
  • Heidi Lippestad
  • Magne Reistad
  • Sjur Wergeland
metno/prosjektorganisering.txt · Last modified: 2008-11-10 14:37:19 by thereseig