User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:prosjektevaluering

Prosjektevaluering nye met.no

Tid: 18. februar kl. 09-11
Sted: Møterom avlastningsbygget
Deltakere: Katrine, Kristin, Heidi og Therese

Foreløpig agenda

1. Velkommen :)

  • Avslutningskriteriene (internt og i forhold til Idium)
  • Tilbakemeldinger så langt.
  • Oppsummering av intern evaluering.

2. Evaluering av prosessen
Vi har vært involvert i ulike faser og i ulik grad, men jeg er interessert i å vite hva som har vært bra og hva som kunne vært bedre i det du har vært med på. Noen stikkord er:

  • Informasjonsflyt
  • Samarbeid (internt og med Idium)
  • Arbeidsoppgaver
  • Relanseringsdagen
  • Møter

3. Evaluering av resultatet

  • Hvordan ble resultatet?
  • Hva slo an?

4. Overgangen til drift

6. Eventuelt

metno/prosjektevaluering.txt · Last modified: 2008-02-18 10:17:27 by thereseig