User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:produktutvikling_netlife_idium

Redesign av met.no

Leveranse fra Netlife januar - mars 2010

  • Grafisk design, html, informasjonsstuktur, konseptskisser, presentasjoner fra workshops, prototyper finnes på Q:\Info\met.no\2010 Redesign\Leveranse fra Netlife

Oppgaver løst i 2009:

  • Ekstern brukerundersøkelse - QuestBack - på www.met.no Q:\Info\met.no\Undersøkelser og statistikk\2009 Ekstern undersokelse.doc
  • Intern undersøkelse - QuestBack - e-post til ansatte: Q:\Info\met.no\Undersøkelser og statistikk\2009 Intern undersokelse.doc
  • Anbudsrunde og kontraktsinngåelse - valg av Netlife Research - Kontrakt med Netlife
metno/produktutvikling_netlife_idium.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:19 (external edit)