User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:om_fagansvaret_i_snl.no

Om fagansvaret i Store norske leksikon

Store norske leksikon ble åpnet 25. februar 2009 (pressemelding). Se også Eirik Newths liveblogging fra åpningen.

Fagansvar for meteorologi

Meteorologisk institutt har det overordnede fagansvaret for alt under meteorologi på snl.no.

Vi overtar cirka 800 artikler fra tidligere utgaver av Store norske leksikon. Tidligere har Petter Dannevig og Knut Harstveit hatt det faglige ansvaret for meteorologi og står derfor som forfatter på mange artikler.

Artikler som har Redaksjonen som forfatter, har nok det fordi dette er mest definisjoner som ikke har blitt endret nevneverdig. Store norske leksikon har eksistert i 100 år og mye innen meteorologien har forandret seg lite.

Dersom fysisk oseanografi kan skilles ut fra oseanografi generelt, er også dette noe vi vil påta oss fagansvaret for.

Definisjon på fagansvarlig

Hentet fra avtalen:

“Fagområdet som Forfatteren har ansvaret for, skal holde et kvalitativt nivå som reflekterer nasjonal og internasjonal viten og forskning på området. Som Fagansvarlig skal Forfatteren påse at artiklene innen området holder faglig standard så vel innholdsmessig som stilistisk. Videre skal Forfatteren vurdere bidrag som brukerne sender nettstedet, og som berører Forfatterens fagområde, samt evt. delta i diskusjoner på nettstedet som kommenterer leksikonets innhold og faglige standard.

Forfatteren skal levere faglige bidrag for umiddelbar publisering i den grad dette vurderes å være nødvendig for å opprettholde leksikonets faglige standard. Med «bidrag» menes ny tekst som skrives i leksikonet, og som utgjør hele eller deler av en artikkel til et oppslagsord, samt endring eller sletting av eksisterende tekst også fra andre opphavsmenn. Bidragets omfang tilpasses formålet etter Forfatterens skjønn.”

Brev fra forlaget til de fagansvarlige.

metno/om_fagansvaret_i_snl.no.txt · Last modified: 2016-09-13 10:30:20 (external edit)