User Tools

Site Tools


Sidebar

Kaffe-info Blindern

Kommunikasjonsstrategi

yr.no

Vi jobber for tettere dialog med brukerne gjennom div. prosjekter og aktiviteter (2012/ 2013).

met.no

MetLex

Store norske leksikon

Utstilling Energisenteret

Andre prosjekter

metno:metlex_prosjektplan

Prosjekt MetLex 2008/2009

Bakgrunnen for prosjektet

MetLex er Meteorologisk institutts nettbaserte meteorologileksikon. MetLex er nå moden for en oppgradering. Instituttet har modernisert nettsidene sine, men den nye nettløsningen er ikke forenelig med det nåværende MetLex. MetLex er dermed én av grunnene til at retro.met.no fremdeles ikke kan legges ned.

Målsettinger

Hovedmålet med prosjektet er å lansere et nytt og forbedret MetLex med Meteorologisk institutt som utgiver.

Forankringen til Strategisk plan for 2008-2010:

 • Delmål 3: “Formidle resultatene av instiuttets arbeid”.
  • Virksomhetsmål 6: “Pålitelig, tilgjengelig og relevant i all kommunikasjon”.
   • “Meteorologisk institutt skal satse sterkt på videreutviklingen av sine webbaserte informasjonsløsninger.”

Delmål

 1. Å vaske/migrere mest mulig automatisk fra dagens løsning.
 2. Å kvalitetssikre/revidere innholdet i alle tekstene.
 3. Å gjøre det enkelt for de ansatte å bidra med innhold.

Avslutningskriterier

 1. Dagens løsning på retro.met.no er stengt/omdirigert til ny løsning.
 2. Driftsrutiner er utarbeidet og forankret i organisasjonen. (Se også lenger ned.)

Anbefalinger

Forprosjektet har vist at MediaWiki dekker våre krav til løsningen. Vi går derfor bort fra å bruke Idium Portalløsning til hele MetLex.

Videre går vi inn for å migrere og vaske filene fra dagens MetLex og flytte over til MediaWiki. Siden dagens løsning bærer preg av å ha vært utviklet over tid og av mange forskjellige personer, vil vaskingen bli viktig og vil redusere det manuelle arbeidet betydelig.

Vi anbefaler at kvalitetssikringen av alle tekstene spres over hele året og at flere fagpersoner bidrar i dette arbeidet.

Vi ønsker å starte opp så snart som mulig, selv om serverseksjonen ikke har mulighet til å starte på installeringen av MediaWiki før tidligst februar 2009. Det er mye vi kan forberede og planlegge før den tid slik før vi kan ta i bruk den nye MediaWiki til MetLex.

MetLex blir et Flexprod-system.

Prosjektorganisering

Prosjektbestiller er Heidi Lippestad. Styringsgruppa består av Heidi Lippestad (Info) og Roar Skålin (IT).

Forslag til prosjektgruppe:

Rolle Ansvar Divisjon Navn
Prosjektleder Planlegging/gjennomføring av prosjektet Info Therese Gruehagen
Prosjektdeltaker Installere MediaWiki. IT-Div. server (uavklart)
Prosjektdeltaker Oppsett/utseende/rettigheter MediaWiki. IT-Div. Arne Svennevik
Prosjektdeltaker Automatisk vasking og migrering av filer. IT-Div. Thomas Malt
Prosjektdeltaker Artikler på met.no vs. MetLex. Info Kristin Goa
Ressursperson Redigeringsrutiner og grenseoppgangen met.no og MetLex Info Heidi Lippestad
Ressursperson Kvalitetssikre/skrive tekster MetDiv VA Ole Nielsen
Ressursperson Kvalitetssikre/skrive tekster MetDiv VA Anders Sivle
Ressursperson Kvalitetssikre/skrive tekster MetDiv VNN Sjur Wergeland
Ressursperson Kvalitetssikre/skrive tekster MetDiv VA Erik Hagemark
Ressursperson Kvalitetssikre/skrive tekster MetDiv VV Magnar Reistad

Rapporteringsrutiner

Prosjektleder sender en kort statusrapport til styringsgruppa én gang per i uke i starten og hver måned når MediaWiki er tatt i bruk og innholdsredigering er hovedaktiviteten.

Prosjektplan: Hovedtiltak og prosjektfaser

Fase Oppgaver Milepæl Ansvar Arbeidstid Når? Status
Fase 0 Forprosjekt 0.1Avklaringer, hovedtiltak mm. Therese 1-2 uker Uke 45-46 Ferdig
0.2Overlevering av forprosjektet til styringsgruppa. Therese 1-2 timer Uke 48 Ferdig
Fase 1Prosjektgjennomføring 1.1Avklare MediaWiki-tesetversjon vs. produksjonsversjon. Thomas 1-2 timer Uke 48 Ferdig
1.2Utarbeide løsning for automatisk vasking/migrering av filer. Milepæl 1 Thomas 3-5 uker Jan/feb. Ferdig
1.2.1Migrere vaskede artikler i MediaWiki (testversjon). Thomas 1-2 uker Uke 10 Ferdig
1.3Utarbeide struktur/innhold/utseende/NB! Denne siden erstattes av https://dokit.met.no/brukerdok/metlex. Therese 2-3 uker Febr/mars Ferdig
1.4Installere/konfigurere MediaWiki på server. Sak #1302 på RT for met.no (met.no/metlex) Milepæl 2Camilla 1-2 uker (Uke 7-8 → Innen februar). Oppstart uke 11 Ferdig
1.5Utarbeide rutiner for backup. Inkl. Automatisere den manuelle backuprutinen. SysDok Camilla ? 13 Ferdig
1.6Migrere vaskede artikler i MediaWiki (prodversjon). Ferdig
1.7Tilpasse utseende/innstillinger/rettigheter MediaWiki. Arne 1-2 uke Uke 13-14 Ferdig
1.8Sy sammen ønskede maler/funksjoner i MediaWiki. Milepæl 3Arne 1 uke Uke 14Ferdig
1.9Implementere xtractor-statistikksystem. Sjekke hvilke rapporter Mediawiki kan gir uten xtractor-integrasjon. Arne 1-3 dag Uke 14 Ferdig
PÅSKE
Fase 2Revisjon av innhold 2.1Manuell gjennomgang/oppdatering av innholdet. Therese Fordeles på 2009 Uke 17-47 Ferdig
2.2MetLex relanseres. Milepæl 4Therese - Uke 48 Ferdig 3.12.
2.3Omdirigere trafikk fra retro.met.no til met.no/metlex. Arne/Idium 1 uke Uke 48
Fase 3Prosjektavslutning 3.1Prosjektevaluering og rapport Therese 1-2 dager Uke 47 Pågår
3.2Utarbeide driftsrutiner. OperDok IT-Drift/Info 1-3 dager Uke 47 Ferdig
3.3Utarbeide BrukerDok Therese Uke 47 Ferdig
3.3Overlevering av sluttrapport til styringsgruppa. Therese 1-2 timer Uke 48 Ferdig
3.4Prosjekt MetLex går over i drift. Milepæl 5Therese - Uke 48

Kostnader

Prosjektet innebærer bare interne kostnader, i og med at MediaWiki er gratis å ta i bruk.

En utgift på kr. 350/per måned (ekskl. mva) må påregnes dersom vi trenger et ekstra domene i statistikksystemet xtractor. (I motsatt fall kan MetLex telles under met.no som vi allerede har statistikktelling på.)

Usikkerhetsmomenter

Nr. Hva kan gå galt? Hvordan unngå det? Sannsynlighet Risiko Konsekvens Tiltak
1Serverseksjonen blir forsinket med installeringen av MediaWiki. Jevnlig sjekk med Camilla før oppstart. StorHøy Prosjektet blir forsinket. Informere styringsgruppa som må se på prioriteringene.
2 Prosjektleder blir syk. Ta tran :) Liten Høy Prosjektet stopper opp. Styringsgruppa må finne en erstatter eller utsette prosjektet.
3 Ressurspersonene har likevel ikke tid til å kvalitetssikre tekster. Snakke om forventninger og arbeidsmetode på forhånd. Liten Høy Framdriften i prosjektet påvirkes og kan bli forsinket. Snakke med de involverte og deres sjefer.
4MediaWiki viser seg likevel å være uegnet til MetLex. Studere MediaWiki tidlig i (for)prosjektet. Liten Høy Prosjektet stopper opp. Teknisk løsning må revurderes.
5Problemer med tilgangskontroll/rettigheter MediaWiki. Studere MediaWiki tidlig i (for)prosjektet. Middels Høy Vi ikke kan tilpasse dette slik vi har behov for. Teknisk løsning må revurderes.
6 Migrering av data viser seg mer komplekst og tar lenger tid enn beregnet. Få best mulig oversikt over løsningingen så tidlig som mulig. Middels Liten Prosjektet blir forsinket med noen uker. Ingen

Verktøy i prosjektet

Vi kommer til å bruke denne wiki-løsningen (metno.wiki.met.no) for dokumentasjon og Bugzilla metno.bugs.met.no for systematisering og oppfølging av oppgaver.

Behov for driftsressurser

Her er et forsiktig anslag på hva som kan bli behovet for driftsressurser når prosjektet er avsluttet:

Oppgave Divisjon Tid
Oppdatere og videreutvikle MetLex Info 1 dag/uka
Oppdatere og skrive nye tekster MetDiv 1 dag/uka
Oppgradere MediaWiki IT-server 1 dag/kvartalet?
Tilpassinger MediaWiki IT-drift 1 dag/måneden
metno/metlex_prosjektplan.txt · Last modified: 2009-12-18 12:42:06 by thereseig